• Slika
IDEJA MUSLIMANSKOG SVIJETA Cemil: Nigdje nije rečeno da je ummet označen na nekoj karti s jasnim neprijateljem

INTERVIEW Otprilike petinu današnjeg stanovništva čine muslimani. Njihova se društva nalaze u svakom uglu svijeta i razlikuju se po jeziku, narodnosti, političkoj ideologiji, nacionalnosti, kulturi i imetku. Ipak, ovih 1.5 milijardi ...

  • Slika
PROBAJTE PREPOZNATI SEBE! Daneshvar: Postoji velika zabluda o ženama u Iranu iz perspektive Zapada

INTERVIEW Poslovna žena, vijećnica i društvena aktivistica Fatemeh Daneshvar kaže Al Jazeeri da se ne boji „nikoga osim Boga“ FOTO: Daneshvar (Wojtek Arciszewski/Al Jazeera) Fatemeh Daneshvar s lakoćom se kreće p...