Impressum

 
THE BOSNIA TIMES d.o.o.
Skenderpašina 1
71000 Sarajevo
ID: 4202451150002
Transakcijski račun: 3387302200423076
Kod UniCredit Bank d.d.
 
Nedžad Latić, urednik
 
kontakt: redakcija@thebosniatimes.ba; info@thebosniatimes.ba
 
Anida Ključanin, menadžer i direktor marketinga  
kontakt: marketing@thebosniatimes.ba
Tel: 060 347 0786
 
Paypal mail: info@thebosniatimes.ba