Impressum

THE BOSNIA TIMES d.o.o.
Skenderpašina 1
71000 Sarajevo
ID: 4202451150002
Transakcijski račun: 3387302200423076
Kod UniCredit Bank d.d.

Glavni i odgovorni urednik

Nedžad Latić

Menadžer i direktor marketinga

Anida Ključanin
+387 60 347 0786

PayPal: