SAVEZ LOGORAŠA JE MEŠKOVIĆEVA ZLATNA KOKA: Ogromne se pare obrću, a o njima odlučuje samo on!

26.10.2017. u 08:25

TEME

Logoraši su pozvali nadležne organe države BiH da „uđu u Savez logoraša u BiH i ispitaju zakonitost rada ove organizacije i odgovornog Jasmina Meškovića


FOTO: Mešković (Fena)

Nakon Irfana Ajanovića, Đemila Sijerčića i Murata Tahirovića bh logoraše je zadesila „nesreća“ u liku Jasmina Meškovića, bivšeg oficira JNA i bivšeg logoraša sa nepotpunim podacima o broju logoraških dana, navodno u Sremskoj Mitrovici. A tako nije izgledalo u početku kada je Tahirović ubrzano odlazio sa čela Saveza i za svog nasljednika ostavio Jasmina Meškovića koji se i dalje predstavlja kao predsjednik Saveza logoraša u BiH.

No, dio članova Upravnog odbora (UO) Skupštine i Nadzornog odbora (NO) Saveza, njih 7, izglasao mu je nepovjerenje još 13. jula ove godine „zbog lošeg rukovođenja Savezom i nelegalnog poslovanja“.

Ovo tvrde predsjednik i dva zamjenika Skupštine Saveza logoraša u BiH Sejo Tabaković, Asim Zulić i Sabahudin Garibović, članovi UO Redžo Isić, Nihad Ključanin i Fadil Redžić te član NO Avdulah Popara.

„Reizborna skupšina nije održana, uveo je samovolju, odluke donosi sam bez konsultovanja sa drugim organima Saveza. Mešković nije sazvao niti održao nijedan sastanak od aprila 2016. godine. Sa sredstvima Saveza raspolaže samovoljno bez odluka UO, od kojih dio ide i na „kupovanje“ predsjednika pojedinih udruženja i kantona, članica Saveza, dok druga nepodobna udruženja, te njihove predsjednike koji ukazuju na Meškovićev nelegalan rad prijavljuje pišući dopise ministarstvima i opštinama žaleći se na rad samih članica Saveza-pišu oni. Navode kako nelegalni predsjednik Saveza u medijskim nastupima ističe kako je on za rad, kako Savez radi sav posao, a blati udruženja na terenu koja obavljaju sav teret komemoracija i obilježavanja godišnjica“, tvrde u svom saopćenje za javnost naprijed navedeni članovi UO Savza logoraša BiH.

„Savez logoraša u BiH je Meškovićeva „ zlatna koka“, tvrde oni.

„Ogromne pare se vrte,a o njima odlučuje , izgleda, samo on.“

Podaci izvađeni iz izvještaja kazuju puno. Savez je imao prihode i to 540.810 KM 2013.godine, 473.277 KM 2014., 472.693 KM 2015. i 380.000 KM u 2016. Najviše iz federalnog budžeta. Pare su trošene na plaće uposlenih, putne troškove i ostalo. Optužbe sedam logoraša iz vrha Saveza su brojne.

„ Zaposleni u Savezu su svi primljeni bez odluka UO i svi su na ovaj ili onaj način podobni, ali nikako sposobni. Predsjednik je sam donosio iznos plaća i naknada. Svi, osim pravnika Saveza, rade na osnovu ugovora o djelu, iako obavljujuju poslove propisane Zakonom o radu, čime je Mešković oštetio i budžet BiH za hiljade konvertibilnih maraka“, piše u saopćenju.

„Za sve to vrijeme, u Savezu logoraša u BiH vladao je i vlada nerad. Zakon o pravima žrtava torture koji bi logorašima osigurao minimum standarda života, za koji Mešković logorašima konstantno obećava da će biti do kraja tekuće godine, još uvijek nije donesen a mnogi logoraši su i pomrli čekajući njegovo donošenje. I naravno Mešković može tvrditi da nije u njegovoj moći da isti bude donesen, ali ukoliko Savez logoraša u BiH kao nevladino tijelo „šuruje“ sa vladajućom strankom, i on od ministara iste stranke lobira sredstva za svoju drugu privatnu organizaciju i privatne privilegije, naravno da neće postojati niti interes da se bori za interes logoraša i onoga što ide mimo volje vladajućih“, pišu logoraši o Meškovićevim mahinacijama. „ Istovremeno, nastavljaju, logorašima dolaze da plate sudske troškove po osnovu tužbi podnesenih protiv Republike Srpske (RS) za vrijeme provedeno u logoru, a koje su podnijeli također po nagovoru Saveza logoraša u BiH. Savez logoraša u BiH je i ovu „aktivnost“ uradio po projektu za koji je dobio značajna finansijska sredstva, dok nije bilo interesa ali ni znanja u tom tijelu da se sagleda ishod tog procesa. Danas dok logorašima popisuju privatne stvari, „predsjednik“ Saveza gleda samo lični interes“, stoji dalje u ovom saopćenju.

Oni upiru prstom u potrošnju 382.000 KM u 2016. godini i tvrde da je sve potrošeno bez odluka UO, da je Mešković sve utroške pokrio fiktivnim odlukama koje ne odgovaraju pravom stanju stvari. Logoraši su pozvali nadležne organe države BiH da „uđu u Savez logoraša u BiH i ispitaju zakonitost rada ove organizacije i odgovornog Jasmina Meškovića.


(TBT)