Dž. LATIĆ ODBIO PRIZNANJE FIN-A! Latić: S obzirom na poniženja koje mi je predlagač ovih godina priredio, odbijam priznanje!

01.10.2017. u 02:52

TEME

„Ovaj vaš čin je licemjeran i ima za cilj da mene još jednom ponizi i da ja ušutim pred svim navedenim i nenavedenim protuzakonitim radnjama na FIN-u“, napisao je Džemaludin Latić prof. dr. Zuhdiji Hasanoviću, dekanu FIN-a


FOTO: Latić (Blog)

Prof. dr. Džemal Latić odbio je primiti priznanje povodom 40 godina rada FIN-a i to pismom upućenim prof. dr. Zuhdiji Hasanoviću, dekanu FIN-a, obrazložio slijedećim razlozima: “Danas sam na Oglasnoj ploči vidio i usmeno obaviješten na recepciji FIN-a da ste odlučili da mi sutra, na ceremoniji u povodu 40 godina rada FIN-a, dodijelite priznanje kao alumnistu ovog fakulteta. Obaviješten sam također da je predlagač ovog priznanja bio prof. dr. Enes Karić.

Gospodine Dekane,

S obzirom na to ko je mene predložio za ovo priznanje i s obzirom na sve vrste poniženja koje mi je taj predlagač i čitav niz iz socijalističkog stroja NNV-a ovih godina priredio, obavještavam Vas da to priznanje odbijam, a evo zbog čega:

1)      Predlagač ovim svojim činom želi da sakrije sve svoje urote koje je protiv mene činio ovih godina – bigajri hakk, jer ja njemu nikakvo zlo niti sam učinio niti pomislio učiniti, a on je:

-          Svaki puta kada me je neko od kolega predlagao za bilo kakvu poziciju ustajao i javno, mimo svih pravila, i bez ikakvog obrazloženja, prije svakog glasanja govorio da je protiv moje kandidature;

-          Zajedno sa Ismetom Bušatlićem, koga je nelegalno, zajedno sa tadašnjim reisul-ulemom, postavio za dekana, radio na onom skrivanju konkursa kako bi me protuzakonito onemogućio da se kandidiram za dekana i ovaj fakultet pokušam spasiti od njegove, Karićeve, privatizacije i propasti u koju ga je doveo zajedno sa ostatkom socijalističkog stroja tokom ovih 40 godina;

-          Nedavno su njegove potrčke, Nedžad Grabus, Ismet Bušatlić i Kenan Musić, kao robusni barbari, pokušali da ubiju moj Mevlud ustvrdivši da je on džihadistički – čime žele da me stigmatiziraju u očima domaće, a pogotovo inozemne javnosti, i to nakon što je Predlagač, dok je obnašao funkciju direktora u Upravi za visoko obrazovanje, raspisao konkurs i odredio visoku nagradu – nakon što je saznao da ja pišem svoj Mevlud. O tome će se još čuti, ako Bog da;

Također, na prijedlog dvojca iz socijalističkog stroja, NNV je USVOJILO Saopćenje protiv mene, u kome sam najbrutalnije popljuvan i ja, i čitav moj rad na FIN-u. Državni organi su potvrdili sve moje navode, FIN i Bušatlić su kažnjeni zbog nezakonitog postupanja itd., a Vi, kao dekan, i NNV nikada niste odbacili to Saopćenje.

Također, Vi, kao dekan, a valjda i cijelo NNV, meni ste ukinuli moje pravo da, kao predsjednik Komisije za organiziranje naučnih skupova, radim ovaj posao.

Također, pošto je Ismet Bušatlić protuzakonito zabranio da objavim svoj prijevod eseja o Sejjidu Kutbu u Zborniku radova FIN-a, ni Vi, kao dekan, ni cijeli kolektiv NNV-a, niste ukinuli tu zabranu, zbog čega ja do danas ne pišem za Zbornik.

Također, Vi, kao dekan, kao i cijeli kolektiv NNV-a, iako je na sjednici NNV-a usvojen moj prijedlog o ispitivanju kriminalnih radnji članova socijalističkog stroja, prije svih Ismeta Bušatlića, nikada niste taj prijedlog stavili u dnevni red.

Također, na prijedlog Vas, kao dekana, NNV je iskazalo namjeru da mene javno osudi nakon moga učešća u emisiji FTV-a u kojoj sam govorio o zločinima titoizma nad bošnjačkim narodom pa i nad ovim fakultetom.

Kako Vi, onda, kao dekan i kao kolektiv, možete nagrađivati takvog člana NNV-a, profesora na Katedri Tefsira? Znači, svi ste vi neiskreni, ovaj vaš čin je licemjeran i ima za cilj da mene još jednom ponizi i da ja ušutim pred svim navedenim i nenavedenim protuzakonitim radnjama na FIN-u.

To se neće desiti: za mjesec, godinu, deset ili četrdeset godina, oni koji daju svoje vitre za FIN saznat će za sve ovo. “Allah motri na ono što radite”, a ni rukopisi ne gore.

Poništite sve vaše sramne odluke protiv mene, zaustavite Enesa Karića i slične u njihovim hasedaškim namjerama, i ja ću sa ponosom doći i primiti ovo priznanje.

Tražim da ovaj moj doprinos pročitate pred svim članovima NNV-a i da ga sačuvate u arhivi FIN-a.„


(TBT)