KLIMATSKE PROMJENE I URAGANI Michael E. Mann: Nema sumnje da su klimatske promjene pojačale efekte uragana

30.08.2017. u 15:03

KOLUMNA

Šta možemo reći o doprinosu klimatskih promjena dosad neviđenoj katastrofi koja je zadesila Houston sa dolaskom uragana Harvey?

Piše: Michael E. Mann, thebosniatimes.ba

Šta možemo reći o doprinosu klimatskih promjena dosad neviđenoj katastrofi koja je zadesila Houston sa dolaskom uragana Harvey? Postoje određeni faktori povezani sa klimatskim promjenama za koje sa sigurnošću možemo tvrditi da su doprinijeli teškim posljedicama ove katastrofe.

Rast nivoa mora koji se pripisuje klimatskim promjenama – a dijelom i spuštanju obala zbog aktivnosti kao što je vađenje nafte u priobalnim zonama – iznosio je oko 15 cm u nekoliko posljednjih decenija. To znači da je olujna plima krenula sa 15 cm više pozicije nego što bi to bio slučaj prije samo nekoliko decenija, što je pojačalo plavljenje i razaranje.

Također, posljednjih decenija temperatura površine mora u regionu porasla je za oko pola stepena, sa približno 30C na 30,5C, zbog čega je površinska temperatura vode sada relativno visoka (od 30,5 C do 31C).

Jednostavna termodinamička relacija izražena Klasijus-Klapejronovom jednačinom pokazuje da sa porastom temperature vazduha za pola stepena vlažnost vazduha raste za približno 3 posto. Temperatura površine mora u zoni u kojoj je uragan ojačao bila je između 0,5C i 1C viša od danas očekivanih prosječnih temperatura, to jest, između 1C i 1,5C viša od očekivane „prosječne“ temperature od prije nekoliko decenija. Rezultat je vlažnost vazduha povišena za 3 do 5 posto.

Velika količina vlage doprinosi nastajanju obilnijih padavina i snažnijih poplava. Razorna poplava koja je pogodila Houston posljedica je istovremenog dolaska priobalnog poplavnog talasa i intenzivnih padavina.

Ali u Meksičkom zaljevu nije povišena samo površinska temperatura, već isto važi i za dublje slojeve zaljevskih voda. To je energija koja je doprinijela rekordno brzom jačanju uragana sa njegovim približavanjem obali. Otopljavanje izazvano ljudskom aktivnošću prodire i u dubine okeana i stvara duboke tople slojeve u Meksičkom zaljevu i drugim vodama.

Harvey je gotovo sasvim sigurno znatno jači nego što bi inače bio u odsustvu otopljavanja izazvanog ljudskim aktivnostima, zbog čega su vjetrovi bili snažniji, šteta veća, a olujna plima izraženija. (Kao primjer kako to funkcioniše prikazali smo zašto su klimatske promjene dovele do dramatičnog rasta rizika od olujnih plima u New Yorku, zbog čega je vjerovatnoća javljanja uragana poput Sandy sve veća.)

Konačno, tu su i neki drugi, manje očigledni ali potencijalno važni klimatski faktori: neobična razorna snaga uragana Harvey dijelom se može objasniti njegovim dugim zadržavanjem u blizini obale. On nastavlja bombardirati Houston i susjedne regione naizgled beskrajnim poplavnim padavinama koje će potrajati danima i vjerovatno dostići visinu od 122 cm po kvadratnom metru.

Zadržavanje na jednom mjestu je posljedica male snage uobičajenih lokalnih vjetrova koji ne mogu potisnuti oluju ka moru, zbog čega se ona kreće unutar relativno malog prostora. Mala snaga vjetrova, s druge strane, objašnjava se trenutno raširenim suptropskim područjem visokog pritiska iznad većeg dijela Sjedinjenih Država i potiskivanjem mlazne struje na sjever. Upravo takav obrazac suptropske ekspanzije predviđen je modelima simulacije klimatskih promjena izazvanih ljudskim aktivnostima.

Još jedan vjerovatno važan faktor su veoma naglašeni, gotovo „stacionarni“ obrasci rasporeda ljetne klime ovakve vrste, usljed čega se vremenske anomalije (suhe/vrele zone visokog pritiska i olujne/kišne zone niskog pritiska) dugo zadržavaju na istom mjestu, čemu također, vjerovatno, doprinose klimatske promjene. Nedavno smo objavili članak o ovoj pojavi u akademskom časopisu Scientific Reports.

U zaključku, ne možemo tvrditi da su klimatske promjene „uzrokovale“ uragan Harvey (takvo pitanje je pogrešno formulirano), ali možemo reći da su one doprinijele jačanju uragana i uvećale rizik od štete i gubitka ljudskih života. Nema sumnje da su klimatske promjene pojačale njegove efekte.

(TBT, The Guardian)