S' JAHTOM NA HADŽ Latić: Bilo bi veoma tužno saznanje da samo bogataši mogu biti hadžije

02.09.2017. u 12:14

KOLUMNA

Bogatstvo Saudijske Arabije kao države, domaćina hadžija, kao i imidž bogatih hadžija, daleko su od imidža musfira Ibrahima, alejhis-selam

Piše: Nedžad Latić, thebosniatimes.ba

Sama činjenica da je cijena odlaska na hadž iz Bosne i Hercegovine porasla skoro za tri puta u odnosu na onu koja je bila unazad 5-6 godina dovoljan je povod da se počnemo kritički osvrtati na organizaciju hadžiluka. Vijest o nedostatku vakcina za hadžije u Sarajevu, zvučala je veoma uvrijedljivo, tim prije jer se podrazumijeva da je više od polovine hadžija u poodmakloj starosnoj dobi, kao i da se među njima nalazi velik broj starijih žena sa sela koje su morale putovati u susjedne države radi vakcine.

Monopol nad hadžilukom

Islamska zajednica ima apsolutni monopol na organizaciju hadža i ona je isključivo odgovorna za sve probleme i propuste oko organizacije hadžiluka. Već je bilo nekoliko afera vezanih za organizaciju hadža, od loših ruskih aviona unajmljenih po privatnoj liniji, do neizvjesnih letova zbog čega su se hadžije danima potucale po aerodromima.

Ovoj temi zaista ne priliči iznositi „prljav veš“ , ali mnoge poluzvanične informacije ukazuju da je Ured za hadž opterećen nepotizmom, protekcijom, pa čak i korupcijom u smislu da se bukvalno trgovcima i švercerima namještaju „bedeluci“ ili mjesta vodiča.

Drugi problem pojavljuje se po osnovu monopola Saudijske Arabije nad hadžilukom čije vlasti izvoljevaju zabranjivati građanima nekih islamskih zemalja poput Katara, a već dugi niz godina  ovaj problem ima Iran kao i Liban i Sirija.

Uporedo, kako izvještavaju arapski mediji, kompanija Saudi Binladin Group, nastavit će s radovima na proširenju Haremi-šerifa u Meki vrijednom 26,6 milijardi dolara, gotovo dvije godine nakon što su radovi obustavljeni zbog pada dizalice pri čemu je poginulo 107 ljudi.

Nije ovo jedini pokazatelj koliko Saudijska Arabija zarađuje od hadža i umre. I pored toga što se investira u infrastrukturu svetih gradova Meke i Medine, svake godine sve teže je obaviti hadž.

Iluzorno je očekivati zbog stanja u kakvom se nalaze zemlje islamskog svijeta da se iko može miješati u unutarnje stvari Saudijske Arabije, makar se one ticale svakog muslimana, dakle, cijelog ummeta, kakav je hadžiluk. I s obzirom na profil i strukturu vlasti, odnosno sadašnjih vladara, kao i samog saudijskog društva, sveukupna politička percepcija Saudijske Arabije ovakvih internacionalnih islamskih pitanja/problema ne daje nikakav optimizam. No, da ne bih ispolitizirao ovo pitanje, vratiti ću se čisto vjerskoj ideji hadža i pokušati svojim skromnim znanjem ukazati na njegovu iskonsku ideju.

Kur'an azimuššan kaže : „...i oglasi ljudima hadž! – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Kome je Gospodar naredio da oglasi ljudima hadž? Poslaniku Ibrahimu, alejhis-selam. Zašto baš njemu? Zato što je on bio Halilullah, prijatelj Allahov. Kako je stekao taj stepen/deredžu? On je prvi vakif/dobrotvor za islam koji je uvakufio svoja stada ovaca. Onda se za Ibrahima, alejhis-selam, veže izgradnja Kabe i žrtvovanje kurbana. Zapravo Kabu je sagradio Adem, alejhis-selam, pa je bila potopljena u vrijeme općeg potopa u doba Nuh, alejhis-selam, da bi je Ibrahim, alejhis-selam, sa svojim sinom Ismail, alejhis-selamom, obnovio na istom mjestu. Njen arhitektonski izgled „crne kocke“ nije bitnije izmijenjen kroz povijest.

Dan kada je Ibrahim, alejhis-selam, odlučio da zakolje svoga sina Ismaila, alejhis-selam, nazvan je Jevmi-arefe. Na taj dan, koji podsjeća na ahiretski Dan proživljenja, sve hadžije moraju boraviti na Arefatu, brdu iznad Meke, gdje je Ibrahim, alejhis-selam, donio ovu veliku odluku. Kad ga je Allah, dželešanuhu, iskušao poslao mu je po meleku ovna, valjda onog kojeg je on bio uvakufio, da ga žrtvuje umjesto sina. „Allahu akber – Allah je velik“, uviknuo je Ibrahim, alejhis-selam. Od tada muslimani uzvikuju tekbire pri uznesenju i velikim odlukama.

Naše duše su musafiri

Tako da je zbog svega ovoga Ibrahim, alejhis-selam, domaćin, a sve hadžije njegove musafiri.

Kažu da je Ibrahim, alejhis-selam, toliko volio musafire da bi izlazio na raskrsnicu i plakao zureći u daljinu očekujući nekog neznanca da ga svrati i ugosti u svom domu. Stoga muslimani imaju poseban odnos prema musafirima. A islamska duhovnost poentira na tome da je sama ljudska duša musafir na dunjaluku.

Uz ime Ibrahim, aljehis-selama, obavezno trebaju istaći i imena njegovih supruga Sare i Hadžere. Jer Ibrahim, aljehis-selam, dugo nije imao potomka, pa bi suznih očiju molio Gospodara da mu da nekoga ko bi od njega preuzeo emanet islama. Te njegove dove slušala je supruga Sara, pa mu je dozvolila da uzme njenu robinju Hadžeru za prilježnicu. Ona mu je i rodila sina Ismaila, alejhis-selam, da bi ga u poznim godinama pod jednim drvetom posjetili „musafiri“ meleci koji će mu saopćiti da će i vremešna Sara roditi sina Ishaka, alejhis-selam.

Ime crne robinje Hadžere veže se za vrelo Zem-Zem, ali i za dvije lokacije u blizini Kabe – Safa i Merva, koje hadžije moraju žurno pretrčati. Sve to asocira na njene porodiljske muke kada je sama u sred pustinje rodila bebu. Međutim, manje se obraća pažnja da je Hadžerin mezar uz sami ćošak Kabe, kojeg još zovu Hažderin fistan ili haljina. To je po meni jedna od najveličanstvenijih ideja islama da je Gospodar u avliji svoje kuće, Bejtullah, vječno udomio samo jednu crnu ropkinju! Ova ideja je veličanstvenija tim prije jer tu nema mezara nijednog poslanika, pa čak ni Ibrahima, alejhis-selam, niti Muhammeda, alejhis-selam.

Drugi dio naprijed citiranog ajeta govori o onima koji će se odazvati na „oglas“ Ibrahima, aljehis-selam. Opisani su da će dolaziti pješice na iznurenim devama iz cijelog svijeta.

Bez obzira ne realnost svijeta u kojem živimo, a tu mislim prvenstveno na tehnološka dostignuća, opis hadžija koji putuju pješice i(li) na iznurenim devama daleko je od imidža savremenih hadžija. Jest' uvjet za hadž materijalno stanje muslimana, dakle da je dovoljno bogat da sam sebi isfinansira to putovanje, ali bi bilo veoma tužno saznanje da samo bogataši mogu biti  hadžije. Čak se takav sinonim i koristi kod nas za bogatu osobu. Bogatstvo Saudijske Arabije kao države, domaćina hadžija, kao i imidž bogatih hadžija, daleko su od imidža musafira Ibrahima, alejhis-selam. I teško je razvrstati ko je stvarno hadžija i kome je hadž u ovakvim uvjetima kabul. Vjerovatno će se to razvrstati tek na Rozimahšeru gdje će hadžije biti kušane da skoče u vatru Ibrahima, alejhis-selam. Ona prema kur'anskom kazivanju ne prži, jer ni Ibrahim, aljehis-selam, nije izgorio kad ga je faraon bacio na lomaču. Pa ko skoči u vatru i iziđe bez opekotine njemu je hadž mebruk. Drugi će vjerovatno ostati u njoj, bez obzira na njihovu moć i bogatstvo kojim su sebi priskrbljivali statuse i beneficije na dunjaluku kakav je i hadžiluk!


(TBT)