NATO BOSNU BRANI! Zvizdić: BiH se već dokazala kao partner NATO-a

03.08.2017. u 10:07

POLITIKA

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić učestvuje danas u Podgorici na Samitu Američko-jadranske povelje (A5) - Specijalnom sastanku na nivou predsjednika vlada, gdje je imao obraćanje na Radnoj sesiji šefova delegacija


FOTO:  Zvizdić, Pence (Fena)

Zvizdić je rekao da Bosna i Hercegovina cijeni svaku priliku koja omogućava dalje unapređenje saradnje među zemljama u regionu. Naglasio je da saradnja u okviru Američko-jadranske povelje predstavlja značajnu priliku za razmjenu mišljenja o vitalnim pitanjima koja se odnose na naš region i šire, te za učvršćivanje  međusobnih odnosa i jačanja saradnje.

Istaknuo je da je naša zemlja nedvosmisleno opredjeljena da ide putem euroatlanskih integracija te u tom smislu ne postoji druga alternativa.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da se BiH zalaže za trajni mir, stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana. Istaknuo je opredjeljenje za jačanje demokratskih vrijednosti, vladavine prava, ljudskih prava i sloboda, dobrosusjedskih odnosa i regionalne.

Informisao je prisutne šefove Delegacija o napretku koji je Bosna i Hercegovina ostvarila od 2015. godine u procesu euroatlantskih integracija. Dodao je da su napravljeni su istinski pomaci u procesu EU integracija i istaknuo da je 2016. godina bila jedna od najuspješnijih godina za evropski put Bosne i Hercegovine što je rezultiralo predajom aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da su sticanje statusa kandidata tokom 2018. godine za članstvo u Evropskoj uniji kao i aktivacija MAP-a za članstvo u NATO-u, jedini garanti koji vode ka prijeko potrebnoj stabilizaciji i ekonomskih i društvenih prilika, a samim time i unapređenja životnog standarda građana, privlačenja investicija, unapređenja ekonomskog rasta i kreiranja novih radnih mjesta. Dodao je da je prijem Crne Gore dokaz realnosti politike "otvorenih vrata" te i pozdravio spremnost NATO-a da uvažava napredak koji postignu zemlje kandidati. Naglasio je da je to za nas veoma važno jer perspektiva članstva u NATO-u i dalje ima ključnu ulogu za stabilnost ne samo Bosne i Hercegovine već kompletnog Zapadnog Balkana.

Izrazio je nadu da će i ostale članice A5, BiH i Makedonija, u najskorije vrijeme doći u priliku da unaprijede nivo odnosa sa Alijansom. Rekao je da je politika otvorenih vrata NATO-a posebno važna za BiH u današnjim okolnostima, kada je Bosna i Hercegovina, kao i cijeli region, pod snažnim utjecajem drugih interesa i moći. Predsjedavajući Zvizdić je dodao da u Bosni i Hercegovini trenutno postoji politički konsenzus za aktivaciju MAP-a i izrazio odlučnost za nastavak procesa registracije nepokretne vojne imovine kako bi što prije došli u priliku da otvorimo novo poglavlje u odnosima sa saveznicima.

“BiH se već dokazala kao partner NATO-a. Iako uvjet iz Tallinna za aktivaciju MAP još nije u potpunosti ispunjen, saradnja između BiH i NATO-a i dalje je na visokom nivou. BiH kao partnerska zemlja aktivno učestvuje u nizu zajedničkih aktivnosti i zalaže za maksimalno korištenje svih instrumenata i mehanizama koji su na raspolaganju zemljama partnerima. U skladu sa svojim mogućnostima, BiH učestvuje i daje doprinos u NATO vođenoj misiji podrške miru Resolute Support u Afganistanu u kojoj trenutno boravi 55 pripadnika Oružanih snaga BiH”, rekao je predsjedavajući Zvizdić.

On je u svom obraćanju govorio i o borbi protiv terorizma i svih oblika ekstremizma. Informisao je prisutne o poduzetim mjerama za borbu protiv ove globalne pošasti kroz kreiranje strategija i akcionih planova za borbu protiv terorizma, kao i izmjena krivičnog zakona kojima se sankcioniše odlazak državljana BiH na strana ratišta. Dodao je da u Bosni i Hercegovini u toku 2017. godine nije zabilježen nijedan odlazak na strana ratišta.

Istaknuo je opredijeljenost i posvećenost Vijeća ministara BiH da predano radi na daljnjem sprovođenju reformi kao i relizaciji postavljenih uvjeta u svrhu stabilizacije prilike i adresiranja potreba građana Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH je na kraju svoga obraćanja istaknuo da svim navedenim aktivnostima BiH potvrđuje svoju predanost vrijednostima Alijanse i Evropske unije te opredijeljenost da doprinosi jačanju regionalne i globalne sigurnosti i dodao da je u tom smislu Bosni i Hercegovini potrebna pomoć, te kontinuirana podrška Alijanse i Evropske unije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.


(TBT)