EVO KAKVA PISMA REIS DOBIVA O SVOJIM SLUŽBENICIMA: Reisov šef kabineta izvršio je krađu i to tokom ramazanskog posta u Meki!

15.07.2017. u 08:24

RELIGIJA

“Čudio sam se da u dane ramazana, još pored Kabe, ambasador Čolić krade i to iznos od 1340 SAR”, napisao je reis-ul-ulemi Muminović


FOTO: Ćolić (MINA)

Službenik Ambasade BiH u Rijadu poslao je pismo Husejin ef. Kavazoviću u kojem je dokumentirao krađu bivšeg ambasadora a sadašnjeg šefa kabineta reisul-uleme Razima Čolića

Pismo prenosimo u cijelosti:

“Veoma poštovani reis efendija,

Ambasador Razim Ćolić je otišao na “službeni put”  11. oktobra 2006. godine a vratio se 12. oktobra 2006. godine. Povod za odlazak na službeni put je bio poziv humanitarne organizacije Al Wakf Al Islami. Manifestacija se održavala u Mekkah, za vrijeme ramazana.

Neposredno, pred odlazak ambasadora Ćolića na službeni put  iz spomenute humanitarne organizacije nazvao me Isam, službenik u  Al Waf Al Islami. Rekao mi je, da su oni (Al Waf Al Islami) kupili avionsku kartu ambasadoru Ćoliću za odlazak u Mekkah.

Ambasador Ćolić je uredno uzeo Putni nalog pred odlazak na put. Svojeručno je popunio prvu stranu Putnog naloga.

Prilog broj: 1


FOTO: Faksimil (TBT)

Nakon povratka sa službenog puta, nosilac Putnog naloga po propisima MVP BiH dužan je podnijeti Izvještaj u roku od sedam dana. Također, dužan je pravdati Putni nalog i popuniti dijelove druge stranice Putnog naloga. Uz putni nalog dužan je pravdati akontaciju (ako je podignuta) te priložiti originalne račune za sve vrste nastalih troškova. Također, dužan je unijeti datum i vrijeme polaska na službeni put, te datum i vrijeme povratka sa službenog puta. Ambasador Ćolić unio je svojom rukom sljedeće: da je na put krenuo 11.10.2006 godine u 11h, da se sa puta vratio 12.10.2006. godine u 12h, da je platio avionsku kartu (svojom rukom unio tekstualni dio i iznos od 1340 SAR - saudijskih rijala). Također, ambasador Ćolić je napisao svojom rukom kratki izvještaj sa službenog puta, citiram:“Prisustvovanje velikom godišnjem skupu humanitarne organizacije Vakfkoja ima određene aktivnosti  u BiH. Bio sam jedan od govornika. Organizator je snio troškove smještaja u hotelu i prijevoza od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma”.  Dakle, vidljivo je da ambasador Ćolić ne spominje avionsku kartu, niti činjenicu da je organizator platio avionsku kartu. Ambasador Ćolić je uredno potpisao izvještaj sa puta, zatim još dva puta u rubrici “podnosilac obračuna” te “obračun odobrava”, dakle tri puta se nalazi ambasadorov potpis na Putnom nalogu. Budući da sam ja, pored ostalih zaduženja u DKP-u u Rijadu bio zadužen za vođenje finasija, pisanje blagajničkog mjesečnog izvještaja, praćenje indexa potrošnje, ostvarivanje finansijskog plana itd, obračunao sam troškove putovanja sa službenog puta i isplatio ambasadoru Ćoliću  jednu dnevnicu u visini od 110 K.M. ili 270,16 SAR, zatim sam ambasadoru Ćoliću isplatio za avionsku kartu broj 2031749217 iznos od 1340 SAR, što ukupno iznosi po Putnom nalogu - 1610, 16 SAR.

Na Putnom nalogu sam se potpisao i ja u rubrici “obračun kontrolirao”. Putni nalog je likvidiran 31.10.2006.godine.

Prije obračuna/likvidacije putnog naloga na nekoliko dana, tražio sam od ambasadora Ćolića originalni račun za avionsku kartu, budući da je ambasador Ćolić napisao u Putnom nalogu da je on platio avionsku kartu. Originalni račun sam tražio jer - u skladu sa materijalno -finansijskim poslovanjem,  avionska karta nije račun o plaćenim troškovima putovanja. Ambasador Ćolić mi je odgovorio da je “račun tu negdje na stolu, ili u rezidenciji, te da će ga donijeti za dan ili dva”. Čekao sam dva dana, pa sam morao ponovo podsjetiti ambasadora Ćolića da mi donese originalni račun za avionsku kartu, budući da moram slati finansijski izvještaj u MVP BiH, zaključno sa 31.10.2006 godine  za mjesec oktobar. Ponovo mi je rekao, kako ga ne može naći, ali da je sigurno “tu negdje”. Znao sa da računa nema. Nisam htio otvarati to pitanje, budući da je očito u pitanju zloupotreba položaja i krađa državnih para. Znao sam da ambasador Ćolić NIJE platio račun za avionsku kartu, znao sam da je avionsku kartu platio Al Wakf Al Islami. Čudio sam se da u dane ramazana, još pored Kabe, ambasador Ćolic krade i to iznos od 1340 SAR. Kako bih se ogradio  od posljedica i od inspekcije MVP-a BiH, zatražio sam od ambasadora Ćolića da na poleđini avionske karte potpise da je primio iznos  od 1610,16 SAR, što je on i učinio. Također sam napisao na poleđini avio-karte “ambasador naplatio po nalogu 14/06 od 11.10.2006. Na kraju sam i ja potpisao na poleđini avio-karte. Pored toga, prvu stranu avio-karte potpisao je ambasador Ćolić, a ja udario mali pečat Ambasade BiH u Rijadu pored potpisa. Inače sam svaki račun ovjeravao malim blagajničkim pečatom kojeg sam dužio (blagajnički pečat).

Nakon toga sam ambasadoru Ćoliću isplatio iz blagajničke kase iznos od 1610,16 SAR. Budući da sam svaki račun morao unijeti u KUF za mjesec oktobar 2006.godine (Knjiga ulaznih faktura), prilikom knjiženja sam unio pod rednim brojem 62. sljedeće:  “Putni nalog  11/06 od 11.10.2006. godine isplaćeni iznos od 1610, 16 SAR, a u rubrici PRIMJEDBA, radi svoje sigurnosti napisao sam “avio-karta prikazana kao račun. Račun nedostaje. Ambasador naplatio 1610,16 SAR. “ Primjedbu sam napisao kao dodgovoran državni službenik, ali i da se zaštitim od sankcija, ukoliko bi Revizija MVP BiH imala primjedbe. Sve stranice KUF/a sam potpisao i ovjerio blagajničkim pečatom. Blagajnički izvještaj za mjesec  OKTOBAR poslao sam u Sjedište MVP BiH. Original Putnog naloga i svih pratećih dokumenata je u MVP BiH.

Iz MVP BiH nije bilo primjedbi na blagajnički izvještaj, iako je trebalo biti. Kontrolor u MVP BiH je morao reagirati i uočiti da nedostaje originalni račun od avionske karte, ali nije?!

Kao što je vidljivo, ambasador Ćolic je naplatio avionsku kartu, sam je popunio iznos u Putnom nalogu i nije donio originalni račun da je platio avionsku kartu. Mjesec dana nakon toga sam otišao u Turističku agenciju Jawwal Trawel&Turism Co., koja je prodala avionsku kartu i zamolio da mi daju kopiju računa od avionske karte broj 0652031749217. Službenik u agenciji je bez ikakvih problema našao kopiju računa broj: 0985. Iz kopije računa je vidljivo da je kupljena karta broj 0652031749217 na dan 08.10.2006. godine, da je cijena  karte bila 1340 SAR, da je glasila na ime Razem CH (op.a. Razim Colic). Zamolio sam službenika u Agenciji da na kopiji napiše način plaćanja karte i da udari originalni pečat Agencije na kopiju računa.

Na moj upit, kako je plaćena karta, službenik mi je odgovorio da je plaćena ČEKOM broj 000162 na osnovu računa No 0985 od strane Al Wakf Al Islami.

Krug je zatvoren! Ambasador Razim Colic je ukrao troškove avionske karte. Nije je on platio. Nakon mog povratka u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine otišao sam kod stalnog sudskog tumača za arapski jezik i preveo račun i ček.

O predmetnoj krađi od strane ambasadora Čolića, a nakon mog povratka iz Rijada sam obavijestio (i pokazao mu) bivšeg sefa Kabineta reisu-l-uleme dr. Cerića. Također, predmetnu krađu i dokumente sam pokazao Bakiru Sadoviću, šefu Kabineta Bakira Izetbegovića. Svima sam naglasio da neću “talasati” po medijima  o bjelodanoj krađi ambasadora Ćolića,  samo iz jednog razloga, a to je: ne želim da se dignitet Islamske zajednice u BiH “kalja” na ovaj način.


/Ankara, 17.02.2014.godine Mr. sci. Alija Muminović/


(TBT)