„BRAĆA“ I VEZIRI: Kako se razvija pilot projekat selefizacije VEZIRSKOG GRADA

18.05.2017. u 04:08

RELIGIJA

Travnička ulema vrši selefizaciju islamskih institucija po doktrini knjige „Shvatanja koja treba ispraviti“, čiji je autor egiptaski misionar-legionar Imad EL Misri protjeran iz BiH


FOTO: Al Shiddi, Al Qassimi, Šahinpašić, Granov, Indžić (Facebook)

S obzirom na specifičnost situacije u kojoj se nalazi IZ u BiH, te različitosti učenja i odnosa snaga unutar iste, sve ukazuje da se ista transformira u pravcu ne islamizacije Bošnjaka muslimana, već je selefizacija u punom kapacitetu prisutna pod pokroviteljstvom muftijstava i medžlisa u većem djelu BiH; sa obilježijima “urednih brada“, „aktovki“ „košulja ruskih kragni“ „skupocjenih odjela“ „kravata“ kao i nezaobilaznog skupog voznog parka koji posjeduju današnji „velikani ummeta BiH“.

Sve ovo što se navodi nije uzalud, jer postoje jasni i nedvosmisleni oblici koji ukazuju da se ovdje sada govori od strane istih o vraćanju „tradiciji“, ali kojoj tradiciji? -  Onoj iz kraljevske kese Saudije koja je najveća privatna država u svijetu. Jer iz narodnog  jezika prvo je bila Arabija, pa Saudijska Arabija, a sada je Saudija.

U posljednjih nekoliko godina na zvaničnom facebook profilu dr. Zuhdije Adilovića je naziv od 02.05.2014. godine na kojem jasno i nedvosmisleno navodi da je mubarek noć za nas tradicionalne muslimane mubarek, a za njega i svitu Lejletu regaib: Novotarija koja se prakticira “radi mira u kući”, a jasnog mi vaiza i face koji je gulio Arape i njihove fondove na račun  muke BH muslimana kroz tzv. NEDVE; FEDŽR ; AKOS i ostali sistem centrifuge pranja para, a sada sve do BBI, jer se je cjelokupno poslovanje proselefijskih alima prebacilo na tu banku, a uzgred rečeno  i bitno je da je sve uredno naplaćeno.

„Uvaženi“ alim Adilović je rekao i sljedeće i taj tekst u cjelosti prenosimo: „Međutim, u narodu su uobičajene određene aktivnosti koje nemaju nikakva utemeljenja, kao što su:

Noć želja (leljetur – regaib) i noćni namaz (salatur – regaib) uoči prvog petka u mjesecu redžebu koji se klanja za ispunjenje želja. Muhaddisi se slažu da je hadis koji opisuje način obavljanja tog namaza izmišljen.

Isra i mi’radž. Postoje određene predaje, koje nisu utemeljene, da se mi’radž desio 27. noći mjeseca redžeba. Zato obilježavanje te noći na poseban način nema nikakva utemeljenja.

Post i i’tikaf. Također, postoje neke predaje po kojima se posebno nagrađuje post i i’tikaf u mjesecu redžebu, što nema nikakva utemeljenja u vjerodostojnim hadisima. Naravno, ostaje da je lijepo i poželjno postiti u redžebu, kao i u svakom drugom mjesecu, ponedeljak i četvrtak, te bijele dane – 13, 14, 15. dan u hidžretskom mjesecu.

Umra u redžebu. Nema vjerodostojnih predaja da je Poslanik, s.a.v.s., učinio umru u mjesecu redžebu i da je zbog toga umra u ovom mjesecu posebno značajna.

Zekat u redžebu. U pojedinim dijelovima islamskog svijeta praksa pojedinih je da svoj zekat izdvajaju u mjesecu redžebu i da je tada izdvajanje zekata sevapnije. Takva praksa nema utemeljenja u sunnetu, niti prvoj generaciji muslimana.

Nema posebno značajnih datuma u mjesecu redžebu. Pojedini prenose predaje koje govore o tome kako su se u mjesecu redžebu desili veliki historijski događaji. Tako se prenosi da je Poslanik, s.a.v..s., rođen u prvoj noći mjeseca redžeba što, također, nema utemeljenja u vjerodostojnoj predaji.

Na kraju: Nažalost, danas se kod nas neke od ovih novotarija prakticiraju iz razloga što su postale dio naše tradicije, te se mnogi ne usuđuju da ih okarakterišu kao novotarije i praktikuju ih “radi mira u kući”, iako znaju da one nemaju utemeljenja u islamu. Molim Allaha, dž.š., da nas učini sljedbenicima Istine i da nam podari snage da na njoj ustrajemo! Amin!“ (zuhdijaadilovic.com)

Očito je da se radi o nastavku „Shvatanja koja je potrebno ispraviti“ kod zabludjelih Bošnjaka, jer dok im nije došlo prosvjećenje od proselefijske, odnosno prosaudijske elite, isti su bili u zabludi i nisu znali šta je pravi islam i pod hitno je to potrebno ispraviti i korigovati kako bi bilo još više topovskog mesa za ratišta širom Bliskog istoka. Niko nikada nije pozvao spomenutog alima Zuhdiju Adilovića na bilo koju odgovornost, jer se čuva kako od strane Rijaseta IZ BiH tako i od struktura SDA “radi mira u kući”. Taj isti je brat od dr. Ahmeda Adilovića, muftije travničkog, koji je u munjevitoj uzlaznoj putanji unutar struktura IZ BiH, jer je išao u medresu ako ne i razred sa reis ul ulemom Kavazovićem  koji dobrim djelom baštini tradiciju benu Adilovića, tako da su Ahmed , Zuhdija i Muharem neupitni kadrovi IZ BiH, uz svesrdnu asistenciju babe i braće Indžić (Mustafa Indžić – direktor „Merhameta“ u ratnom i poratnom periodu kada se najviše donacija iz islamskih zemalja slijevalo u BiH, dok su mu sinovi iako vojni obveznici, otišli u toku agresije na BiH da studiraju u zemljama Zaljeva, a to su Hamid – sada profesor u Elči – Ibrahm - pašinoj Medresi u Travniku, Salih – jedno vrijeme imam u džamiji Princeze Dževhere u Bugojnu, a sada glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Travnik, Abdulkadir – koji je direktor „Progres centra“ u Travniku preko kojeg familija Indžić pere pare i sve donatore iz Travničkog merhameta je preusmjerila na „Progres Centar“, te koristimo ovu priliku da pozovemo SIPU i ostale agencije koje se bave provedbom zakona da provjere poslovanje pomenutog „Progres centra“ koji je samo jedna u nizu karika u centrifugi pranja doniranog novca iz zemalja Zaljeva).

Slijedom navedenog, kada uzmemo zadnja dva mjeseca zvanične hutbe Rijaseta IZ BIH, sve jasno ukazuje da se radi o silovanju pameti BH muslimana  od strane raznih stručnih suradnika Rijaseta, jer su hutbe vještačke GMO neproduhovljene i bez smisla za običnog vjernika sa ignorisanjem da je neko imao svoga oca, majku, dedu, nanu, imama pred kojim je učio od šehadeta do hifza i drugih naučnih zvanja, kako o islamu tako o medicini, tehničkim znanostima... ali ti su usamljeni i na margini Islamske zajednice u BiH kako obični džematlija tako i hafiz, inžinjer, ljekar, učitelj, radnik, zanatlija...

Zašto ovo ovdje navodimo, radi se o sljedećim činjenicama:

Lejletul - regaib

Lejletul - regaib koja je bila 30.03.2017. dana - 02. šabana 1438. godine uopće nije niti na jednoj džumi spomenuta, jer je to vjerovatno novotarija i cijela hutba je usmjerena na sve, samo da se ne govori o vrijednosti lejletul – regaiba, a kamoli bilo kojeg oblika korisnog ibadeta. Pričao mi je jedan, da se u jednom  džematu okupila grupa ljudi da uči zikir, radilo se o tevhidu i kada se počelo učiti La ilahe illallah, jedan od hodža je rekao: estagfirullah - jasno i glasno. Vjerovatno je, kako kaže Salih ef. Ibrišević danas primitivno učiti La ilahe illallah - tako znači lejletul - regaib postade novotarija.

Lejletul - miradž

Prije a i poslije druge mubarek noći mjeseca redžeba u zvaničnom kalendaru IZ u BiH Lejletul –Miradž  / Dan Vakifa 23.04.2017. godine - 26. redžeba 1438 . H.G./, nigdje se i nije ni spomenula sa zvaničnih hutbi, jer se možda miradž nije ni desio, pa se dio IZ pomurtatio ili su toliko oholi i beskrajno bezobrazni, da nikakvih vjerskih aktivnosti nije bilo, ali je bio Dan vakifa u zvaničnom kalendaru .

Najveći vakuf koji nam je poslanik Muhamed a.s. ostavio jeste Kur an. Sura El -  Isra koja se odnosi na događaj Miradž (odnosno namaz) i svi znamo da barem namaz nije novotarija, ali je sve tretirano kao „Dan Vakifa“ o čemu je bila oktroirana hutba 21.04.2017. godine za sve džamije u BiH. Dan vakifa je novotarija za razliku od lejletul miradža, ali ne treba nikome priča o miradžu jer „ne donose prihod“ IZ-i kao Dan vakifa. Postavimo pitanje: šta je to vladavina Cerića uvakufila i šta je Cerić uvakufio od materijalnog kao i njegove muftije, pa sve do Kavazovićeve elite/muftija? Ništa! -  izuzev da su mubarek noći novotarija, ali još nisu izbrisane iz Takvima, a što će trebati uraditi u cilju selefizacije započetih projekata u cilju jačanja GMO Islama / vehabizma shodno uputama saudijske obavještajne službe.

Lejletul - berat

Lejletul - berat 10.05.2017. godine ( poznata kao noć sudbina ) sa jasnim hadisima i svim dokazima nigdje se nije ništa najavilo, jer je i to „novotarija“. Međutim, hutba od 05.05.2017. godine, (09. šabana 1438. Godine) je bila ponovo nametnuta u cilju izbjegavanja obilježavanja Lejletul - berata i upućivanja na ibadete, već je ista fokusirana na „tradiciju islama na „Dan džamija“ koju je izmislio bivši reis Cerić iz samo njemu poznatih raloga, jer je opet primitivno ibadetit Rabbu, bolje se priklonuti robu ......

Sumirani rezultat je da su lejletul - regaib, lejletul - miradž i lejletul - berat stroga novotarija, a dok su stvari poput „Dan Vakifa“ i „Dana džamija“  isključivo utemeljene na svim poljima akide, jer donose direktan prihod i promociju pojedinaca iz IZ U BiH.

Dakle, bitno je promovisati sebe, a ne Gospodara svih svjetova. Duhovne bolesti -  da Allah sačuva i zakloni! Ove oktroirane hutbe su već postale izvjesne da džematlije zovu i pitaju hoće li biti naručena hutba za sve imame, jer postoji mogućnost da se petkom i podne klanja ili naklanja, jer su te hutbe isfurane do bola, jer u sebi sadrže promocije pojedinaca. Međutim, u tim hutbama nigdje nema nikave duhovnosti koja nam je nasušno potrebna, jer imamo znanja, a nemamo ibadete i duhovnost koju su gore pomenuti svojim oktorisanim hutbama i politikom isilizacije Rijaseta IZ BiH sveli na formu. Tako da je sada bitno da znamo čija je brada veća ili pantalone podvrnute, da iste ne bi bile ne daj Bože ispod članaka, jer su to sadašnja mjerila imana i ispravnosti AKIDE novih muslimana. Jasno je da se ovdje ne promovira ime Gospodara Allaha dž.š.

 

Poznata je činjenica, da se u Travniku obilježava svaki petak u jesenjem i proljetnom djelu godine tribine suluselam ( putevi spasa ), što nije novotarija gdje se isključivo pojavljuju: Muftija Ahmed Adilović, profesor i dr. Zauhdija Adilović ( ideolog benu Adilovića), Hamid Indžić - logističar Elči Ibrahim - pašine medrese (sa osvrtom da je rahmetli Elči Ibrahim - paša bio vojnik, oficir, derviš i veliki vakif za razliku od ostalih), Salih Indžić (glavni imam IZ Travnik), Aljo Cikotić ..... samo oni koji su završili medinsku školu, ali ne ashabsku već saudijsku školu, po uzusima kako im je određeno od strane obavještajne službe Saudijske Arabije. Stoga je jasno da je protiv mubarek noći, saudijski klan sirotih sljedbenika Ehli - sunnet vel džemat (GMO vehabizma)  milijonera  inkorporiranih u IZ, koji moraju da kriju po garažama Q 7, audije X 5 i 7 BMW, ZK izvadke, posjedovne listove koji su nabrojani, ali o tome treba u nastavku .... za neki drugi put ....

O ovom problemu  The Bosnia Times je izvještavao i pisao za naše cijenjene čitaoce, a jedan od članaka nalazi se u našoj arhivi na ovom linku http://thebosniatimes.ba/clanak/2846. Još jedan od članaka kojima se bavio ovaj naš istraživački tim TBT-a objavljen je 17.12.2016. godine pod naslovom „AKO IH NEĆE HAPSITI, MOŽEMO IH PREZIRATI!“ Pekarić: Sa računa „Merhameta“ servisirali su poligamiju i uživali razne privilegije i beneficije otkidajući sirotinji od usta“, te vam ostavljamo link u produžetku http://thebosniatimes.ba/clanak/6710 .

Svima koji su obilježili lejletul - regaib, lejleul - miradž i lejletul – berat, da Allah dž.š. uklabuli i podari svako dobro i da dočekaju nastupajući mubarek ramazan.


(TBT, Dopisnički tim)