JEZIVA TAJNA: Da li je ovu misterioznu gigantsku bibliju napisao sam đavo? .

08.05.2017. u 03:42

RELIGIJA


Misteriozna knjiga koja potiče iz 12. stoljeća dobija pažnju jer neki vjeruju da ju je napisao sam đavo.

Codex Gigas, latinski naziv za “Džinovska knjiga,“ je rukopis vezan kožom star osam stoljeća za koji se smatra da je pod uticajem Sotone, Ogromna knjiga, 89cm visoka, 49cm široka i teška 75kg, je trenutno prikazana u Narodnoj biblioteci Švedske.

Na njenih nekoliko stotina stranica se nalazi kompletna verzija Vulgata Bibilije – zvanična latinska Biblija Katoličke crkve – i mnogi tekstovi koji se odnose na učenje o lijekovima i magiji

Ali ono što je zapalo za oko većini ljudi je veliki šarenoliki crtež đavola preko cijele stranice, na strani 577.

Porijeklo Codex Gigas-a je nepoznato, ali prema pričama koje prolaze generacijama, napisan je od strane osuđenog benediktinskog monaha u Bohemijskom manastiru.

Vjeruje se da je monah osuđen na smrt nakon što je prekršio svoje zavjete.

U pokušaju da pobjegne svojoj sudbini, on je rekao vlastima da ako bi mogao da napiše čitavu knjigu u jednoj noći, koja sadrži svo ljudsko znanje kao i hvaljenje manastira, onda ga trebaju pustiti.

Međutim, kada je započeo svoj zadatak, on je shvatio da to neće moći završiti u jednoj noći.

U očajanju, monah se navodno okrenuo ka đavolu za pomoć

Prema podacima Nacionalne biblioteke Švedske: “Zlo mu je pomoglo, njegov portret je naslikan u knjizi i tražilo je monahovu dušu zauzvrat.“

“Monah se spašen, ali nije imao mira, nikada više nije viđen. On se na kraju okrenuo Presvetoj Bogorodici i molitvama spasenja.“

“Bogorodica mu je pružila ruku pomoći, ali je pokajnik umro upravo u trenutku kada je bio razrješen svog ugovora sa đavolom.“4Testovi koji su sprovedeni na drevnoj Bibliji su otkrili da je čitava knjiga zaista napisana od strane jedne osobe, jer je rukopis kroz cijelu knjigu isti.4

Prema izveštaju u Line Up, trebalo bi pet godina neprekidnog pisanja da se ona završi.

U izvještaju se dodaje: “Očigledno, autor ovog masivnog toma je bio zaposednut nečim da bi stvorio takvo remek djelo. To da li je moć svjetlosti ili tame, izgubljeno je u vremenu.“


(TBT, Webtribune.rs)