IZA ZIDINA ZABRANJENOG GRADA: Hijerarhija i spletke u velelijepnim haremima kineskih careva (FOTO)

30.03.2017. u 00:49

CIVILIZACIJA

Udruživanje sa evnusima, čedomorstva, izumi... Sa 20.000 žena, haremima u carskoj Kini nije manjkalo dinamike

FOTO: (Wikimedia)

U drevnoj carskoj Kini, car je morao osigurati nastavak dinastije dobijanjem nasljednika. Zbog toga, vladari su imali ogromne hareme prepune žena, a zbog važnosti koju je ova institucije vremenom dobila, u njima je postojala čak i hijerarhija.

Žene u imperijalnom haremu svrstavale su se u tri ranga: carica, družbenice i konkubine. Evnusi koji su služili ove žene takođe su smatrani integralnim dijelom harema.

Carica, koja je bila na vrhu hijerarhije, predstavljala je "zvaničnu suprugu". Ona je bila najpoštovanija žena u Kini i nosila je titulu "majke svijeta". Svi osim cara i njegove majke bili su ispod nje i morali su slušati njena naređenja.

Pored carice, postojao je i čin carice udovice za one žene koje su nadživjele svoje muževe. Najpoznatije među njima su Vu Cetjen iz dinastije Tang (koja je kasnije bila jedina žena koja je preuzela titulu cara) i Cisi iz dinastije Đing.

Nakon carice, dolazile su družbenice. Broj i činovi družbenica razlikovao se u zavisnosti od vladajuće dinastije. U vrijeme dinastije Đing, carski harem imao je jednu carsku plemenitu družbenicu, dvije plemenite družbenice i četiri družbenice. Broj konkubina je takođe varirao pa je car mogao imati do 9 konkubina visokog ranga, 27 konkubina srednjeg ranga i 81 konkubinu najnižeg ranga. Međutim, tokom dinastije Han (206 prije nove ere - 220) broj konkubina nije bio ograničen, a tokom vladavine cara Huana i cara Linga, više od 20.000 žena živjelo je u Zabranjenom gradu.


FOTO: (Wikimedia)

Za vrijeme vladavine dinastije Ming (1368-1644) postojala je zvanična procedura za odabir konkubina carskog harema. Na svake tri godine, u Zabranjenom gradu, pravio se izbor djevojaka od 14 do 16 godina koje su birane na osnovu njihovog porjekla, vrlina, ponašanja, karaktera, zdravlja i izgleda.

Da bi se osiguralo da su djeca zaista careva, muškarcima nije bilo dozvoljeno da služe žene u haremu. Jedino su kastrirani muškarci, evnusi, mogli obavljati taj posao. Tokom čitave historije kineske carevine, evnusi su služili carsku porodicu . U dinastiji Ming, bilo je čak 100.000 evnuha u službi cara i njegovog harema.

FOTO: (Wikipedia Creative Commons)

U borbi za carevu naklonost, dolazilo je do potpuno očekivanog rivaliteta među ženama. One najambicioznije često su se udruživale sa evnusima i podmetatale razne spletke svojim suparnicama. Postoji vjerovanje da je Vu Cetjen, koja je tada bila careva družbenica, ubila svoje novorođenče i okrivila caricu Vang, i tako preuzela njeno mjesto.

Po legendi, Huang Di, poznat i kao Žuti car, imao je samo četiri konkubine koje nisu bile izabrane zbog izgleda, već zbog svojih sposobnosti. Po legendi, jedna od njih se smatra izumiteljem pribora za jelo odnosno kineskih štapića, dok se za drugu vjeruje da je izmislila češalj. One su složno pomagale Huang Diju u vladanju zemljom.

Može se reći da druge konkubine nisu bile baš te sreće. Nakon careve smrti, mnoge bi bile spaljene jer se vjerovalo da će se tako pridružiti svom gospodaru u zagrobnom životu.

(TBT, Newsweek.rs)