EVROPSKI SUD: Nema razdvajanja muslimanskih djevojčica i dječaka na časovima plivanja

12.01.2017. u 02:36

TEME

Evropski sud za ljudska prava presudio je u korist Švicarske da će djevojčice islamske vjeroispovijesti na časovima plivanja biti u bazenima zajedno s dječacima


FOTO: (public)

Sud je saopćio da su vlasti, uprkos miješanju u slobodu vjeroispovijesti, bile u pravu zato što su prednost dale primjeni "punog nastavnog plana" i "uspješnoj integraciji" djece u društvo.

Taj sporni slučaj ,koji traje skoro deceniju, pokrenula su dva švicarska roditelja turskog porekla koji su odbili da svoje kćerke pošalju na obavezne časove plivanja s dječacima.

Međutim, švicarske obrazovne institucije insistirale su na tome da su časovi fizičkog obavezni za sve, pa je još 2010. godine roditeljima naređeno da plate 1.400 franaka kazne zbog "nepoštovanja roditeljske dužnosti".

Roditelji su se zatim žalili da im je time prekršeno pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, ali Evropski sud za ljudska prava je zaključio da nije došlo do toga i ukazao da škola ima važnu ulogu u integraciji u društvo u interesu djece.

Sud je primijetio da su švicarske vlasti ponudile "vrlo fleksibilna rješenja" problema s nastavom plivanja, tako što muslimanske djevojčice mogu nositi "burkinije", a ne obične kupaće kostime, i što imaju zasebne svlačionice.


(TBT, Independent)