EKSPERTI TVRDE: Narodna Skupština Republike Srpske PRIZNALA GENOCID nad Bošnjacima?!

09.01.2017. u 07:09

ANALIZA

Narodna Skupština Republike Srpske priznala je genocid nad Bošnjacima! To je jasno vidljivo  iz tačke 24. Presude Ustavnog suda BiH objavljene u "Službenom glasniku" 100/15


FOTO: Dodik (Agencije)

Narodna Skupština Republike Srpske priznala je genocid nad Bošnjacima!!! To je jasno vidljivo  iz tačke 24. Presude Ustavnog suda BiH objavljene u "Službenom glasniku" 100/15 kojom je usvojen zahtjev Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07) i utvrđeno da član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07) nije u skladu s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Narodna skupština dostavila je Ustavnom sudu BiH odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti 12. februara 2013. godine u kojem se između ostaloga navodi:

"24. Narodna skupština je istakla da predmetni zahtjev predstavlja zloupotrebu prava na obraćanje Ustavnom sudu. Prema ocjeni Narodne skupštine, podnosilac zahtjeva tvrdi da Dan Republike predstavlja dan kada su uspostavljeni organi Republike Srpske koji su počinili genocid u Srebrenici, ali i druge teške ratne zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine s ciljem uništenja nesrpskog stanovništva. Prema stavu Narodne skupštine, uvredljivost tog navoda ogleda se u činjenici da u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, zatim u teoriji uopće, u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, a i u praksi Tribunala za bivšu Jugoslaviju genocid označava individualno krivično djelo, te da ga organi Republike Srpske, pogotovo u svom današnjem multietničkom sastavu (koji je i usvojio Zakon o praznicima), nisu mogli počiniti kolektivno. "

Iz odgovora NS RS sasvim je jasno da NS negira samo kolektivno počinjenje genocida nad Bošnjacima od strane organa RS i ukazuje da u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, zatim u teoriji uopće, u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, a i u praksi Tribunala za bivšu Jugoslaviju genocid označava individualno krivično djelo, i da zbog toga oni RS nisu mogli počiniti kolektivno.


(TBT, A.K.)