„ŠEVE“ PROPJEVALE: Podignuta optužnica protiv Dragana Vikića i Jusufa Pušine

31.12.2016. u 05:29

TEME

Optuženi se terete da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika MUP-a, policijskih snaga i rezervnog sastava policije u Sarajevu, u mjesecu aprilu 1992. godine, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika


FOTO: Vikić (SB)

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv: Dragana Vikića, rođenog 1955. godine, Jusufa Pušine, rođenog 1949.godine, Nermina Uzunovića zvanog Šok, rođenog 1957.godine i Mladena Čovčića zvanog Rogatica, rođenog 1970. godine, saopćeno je iz Tužilaštva BiH, piše Patria.

Optuženi se terete da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika MUP-a, policijskih snaga i rezervnog sastava policije u Sarajevu, u mjesecu aprilu 1992. godine, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika, te da su znali i bili informirani o zarobljavanju 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru, na području sarajevskog naselja Dobrinja i njihovom stavljanju pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su nakon toga izvedeni na lokalitet Velikog parka, u blizini Doma policije u središtu Sarajeva, gdje su protivno Ženevskim konvencijama i odredbama međunarodnog humanitarnog prava koje definiraju postupanje sa ratnim zarobljenicima, ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja, u čemu su sudjelovali optuženi Uzunović i Čovčić i druge osobe.

Nakon ubistva, njihova su tijela sklonjena i odvezena sa ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza. Djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga.

Optuženi se terete da su, kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura, koji su se nalazili na svojim položajima ili u blizini mjesta zločina, bili informirani o zločinu ili osobno svjedočili počinjenju zločina, nakon čega su propustili da uhapse, procesuiraju i sankcioniraju počinitelje i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela.

Tužilaštvo BiH u ovom predmetu provelo je dugotrajnu, detaljnu i temeljitu istragu u kojoj je saslušano više desetina svjedoka i prikupljena velika količina dokaznog materijala, a navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem više od 80 svjedoka i prilaganjem oko 400 dokaznih materijala.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.


(TBT)