KLIMATSKO ČUDO POKAZALO LJEPOTU PRIRODE: Pao snijeg u Sahari

23.12.2016. u 05:22

SPECIAL

Snijeg je pao u alžirskom dijelu pustinje Sahare, gdje je, srećom, bio prisutan jedan amater fotograf


FOTO: (Karim Bouchetata/Geoff Robinson Photography)

Amater fotograf zabilježio je izrazito redak i lijep prizor - prvi snijeg u Sahari, poslije 40 godina.


FOTO: (Karim Bouchetata/Geoff Robinson Photography)

Karim Bouchetata napravio je ove nevjerovatne fotografije u blizini alžirskog grada Ain Sefra, koji se nalazi na Atlaskim planinama, na sjevernoj granici pustinje.

Snijeg je opstao jedan dan, a zbog oblika pješčanih dina i načina na koji se snijeg "spojio" s pijeskom, cijeli predio bio je prekriven nevjerovatno složenim šarama koje djeluju kao da su djelo slikara, a ne prirode.


(TBT, Independent)