TAJNA OPSTANKA SVETE KATARINE: Najstariji manastir na svijetu postoji zahvaljujući poslaniku Muhamedu

28.09.2016. u 03:17

CIVILIZACIJA

Historija Manastira Svete Katarine krije jednu od najdirljivijih priča o bliskosti i toleranciji između muslimana i hrišćana


FOTO: (Wikipedia)

U podnožju Sinajske gore, leži jedna od najvećih hrišćanskih svetinja i najstariji kontinuirano naseljen manastir na svijetu - Manastir Svete Katarine. Ono što rijetko ko zna jeste da je ovaj manastir opstao više od 1.500 godina u srcu Sinaja zahvaljujući drevnom i veoma kontroverznom sporazumu.

Sinajska gora predstavlja svetinju u sve tri avramovske vjere - judaizmu, hrišćanstvu i islamu. Na njoj je navodno Mojsije dobio božje zapovijesti, zbog čega se u islamu planina i naziva Mojsijeva planina

Priča manastira Svete Katarine počinje u 4. vijeku kada je Carica Jelena, majka Konstantina Velikog, naložila da se na mjestu gdje je Mojsije naišao na takozvanu nesagoirivu kupinu sagradi kapela. Ova građevina je i danas središte i najsvetije mjesto manastira.

Kada su se Rimljani povukli sa Sinaja u 4. vijeku, čitav region je zahvatilo bezakonje. Manastirski velikodostojnici tražili su pomoć bizantijskog cara, i tako je u 6. vijeku Justinijan izgradio zid oko manastira, kako bi mogao lakše da se brani od eventualnog napada. Osim toga, zidine su bile pogodne i za osiguravanje puta od Akabe do Sueca.

Samo vijek poslije Justinijana, nova vera pojavila se na arabljanskom poluostrvu - islam. Arapsko osvajanje dovelo je do nestanka hrišćanstva u Egiptu, a do 9. vijeka u manastiru je živjelo samo 30 monaha

Ipak, manastir je opstao. Kako? Odgovor je dokument na slici ispod.


FOTO: Faksimili (Wikipedia)

Prema predanju, monasi manastira tražili su zaštitu lično od proroka Muhameda, koji je navodno posmatrao hrišćane kao braću. Muhamed je pozitivno odgovorio na zahtjev i 623. godine lično je potpisao, odnosno pečatirao dokument nazvan "Muhamedov zavjet".

Prema ovom sporazumu, monasi Svete Katarine bili su pošteđeni poreza i vojne službe, a muslimani u regionu bili su obavezni da brane manastir. Kako bi uzvratili istom mjerom, tokom perioda Fatimida, monasi su dozvolili da se krstaška crkva u okviru manastirskih zidina pretvori u džamiju.


(TBT, AO)