POLITIČKA ISPOVIJEST DŽEMALUDINA LATIĆA (IV):'Socijalistički stroj' hoće da me po treći put izbaci iz Islamske zajednice – zato što sam, bio započeo najkorisniji projekat za Bošnjake našeg doba: internacionalni islamski univerzitet u Sarajevu!'

19.05.2016. u 03:08

INTERVJU


FOTO: Latić (TBT)

Razgovarao: A. Čengić, thebosniatimes.ba

TBT: Da Vam, na početku novog razgovora, najprije nešto priznam. Naime, ne mogu odgonetnuti šta se dešava s Vama i oko Vas: nakon godinu dana, manje ili više, samo jednom ste nastupili na televiziji, i najednom se – kao i ko zna koliko puta  dosad - diglo toliko prašine oko toga Vašeg nastupa, da ja ne mogu da izađem iz ovoga kruga, ne mogu nastaviti ovaj maratonski intervju dok Vas ne upitam za nove momente koji se referiraju na ovu emisiju i reakcije na Vaša gledišta nakon nje. Još niste odgovorili Uredu za odnose sa javnošću Rijaseta Islamske zajednice, a već jutros sam saznao da će Nastavno-naučno vijeće Fakulteta islamskih nauka na dnevnom redu imati tačku pod naslovom: Izjašnjavanje NNV FIN-a o Vašem stavu (izrečenom u emisiji „Pošteno“) da je Fakultet islamskih nauka osnovala Komunistička partija?

LATIĆ: To misteriozno tijelo Islamske zajednice, Ured za odnose sa javnošću, bez ikakvog potpisa, -a saopćenje su napisali Dževad Hodžić i Ismet Veladžić, jer nejma trećeg budući da su oni savjetnici za medije Reisu'l-uleme - kao iz nekog bunkera, ispalilo je čitave plotune podvala i laži na mene tako da sam primoran da pripremim što solidniji materijal kako bih našu javnost, posebno muslimane BiH, uvjerio na koji način su komunisti osnovali ovaj fakultet i kako su ga držali pod svojom čizmom. Naravno, vidjeli ste i sami, ja nisam omalovažio nijednog vakifa niti bilo kojeg od profesora – na koncu, svojih profesora – (kako stoji u tom udbaškom reagiranju toga Ureda, pročitanom sedmicu dana nakon moga gostovanja u toj emisiji!); ti profesori (prof. Đozo, prof.dr. Ahmed Smajlović, prof.dr. Hamdija Čemerlić, rahmet im duši, kao i prof.dr. Jusuf Ramić i drugi) iskoristili su povoljan politički trenutak da se angažiraju oko osnivanja toga fakulteta i rada na njemu. Ponosim se činjenicom da sam doslovno bio miljenik i profesora Đoze i profesora Ahmeda Smajlovića; prvi me je upisao na taj fakultet nakon što su  komunisti samo mene spriječili da se upišem s prvom generacijom (iako sam maturirao na Medresi sa najboljim uspjehom, a kaznili su me zbog maturske akademije moga slavnog razreda na kojoj smo mi, u kooperaciji sa svojim dragim razrednikom i životnim učiteljem, prof.dr. Omerom Nakičevićem, kritikovali loše nastavne sadržaje i metode u Gazi Husrev-begovoj medresi, pa su sve naše drugove koji su morali izaći na maturu, čak i one koji nisu pripremali tu akademiju – oborili na prvome maturskom ispitu, a mene su morali ostaviti za drugu priliku, koja im se, eto, ukazala!), a drugi mi je dao stipendiju ispred Islamske zajednice i sa mnom sarađivao sve dok ga nisu ubili- neka im svima Allah, dž.š., mezar učini svijetlim. Ovo što je danas pokušao izvesti „socijalistički stroj“ na mome fakultetu (mislim na profesore koje je Komunistička partija na svoj način verificirala na ovom fakultetu odmah nakon što su oni svjedočili protiv Hasana Čengića i mene na procesu 1983.g., a posebno na njihovoga gurua ili dirigenta koji stoji postrani i sa svojim Sančom Pansom misli da će uspjeti pripremiti još jednu-dvije naprasne smrti na ovom fakultetu, nakon takve smrti rahm. Smajlovića) samo otkriva koliko se ta socijalistička hobotnica, koja je, nakon pada reisa Cerića, ščepala vrh Islamske zajednice, boji mojih političkih ispovijesti a svoga kriminala na Fakultetu islamskih nauka. Hvala dragom Allahu, dž.š., danas su doživjeli debakl – jer je sedam kolega: dr. Orhan Bajraktarević, dr. Almir Fatić, dr.Mehmed Kico, dr. Amrudin Hajrić, dr. Nedim Begović, dr. Amra Trnka, uz mene, odbilo da se ta tačka stavi na dnevni red. Siguran sam da su oni drugi bili pripremili tekst osude, siguran sam da im je tu osudu izdiktirao spomenuti Ured i siguran sam da bi iste večeri, da se Nastavno-naučno vijeće Fakulteta islamskih nauka „izjasnilo“ o tome mome političkom stavu, na Federalnoj tv ta osuda bila pročitana, Reisu'l-ulema i čitava muslimanska javnost bili bi nahuškani na mene, tako da samo Bog zna šta bi s mene bilo!

TBT: Da li biste nam naveli imena profesora koji su glasali za takvu osudu?

LATIĆ: Oni su glasali za to da se ta tačka ne skida sa dnevnog reda, ali ja sam siguran da su oni, pod diktatom koji im je nametnuo novi Ranković iz vrha Islamske zajednice, dr. Dževad Hodžić, pod auspicijom nezaobilaznog dirigenta Hilme Neimarlije, spremni da me pošalju iza brave, i da bi to učinili da imaju fursata kao nekada. To su jadni ljudi, nevjerovatno: trojica od njih su hafizi, jedan muhaddis, jedan tobožnji fekih..., da zaplačeš na kakve je grane spao ovaj fakultet.

­TBT: Zašto ne navedete njihova imena?

LATIĆ: Zato što su oni prisiljeni da rade prljav posao za svoje gazde (koji nisu smjeli doći na današnju sjednicu, posebno za njihovu sivu eminenciju koja je privatizirala naš Fakultet pa iz svoga bezgraničnog haseda sabotira svaku moju islamsku inicijativu...)

TBT: Ko je ta siva eminencija?

LATIĆ: Naravno, prof.dr. Enes Karić, šipka uz Neimarlijin bubanj... A ko zna – možda se neki od njih, kada, ako Bog da, dokraja razobličim spomenutu socijalističku hobotnicu, i  pokaje...“Mi ne mrcvarimo svoje protivnike,“ veli poslanik Muhammed, s.a.v.s. A zamislite skoru situaciju, kada naš narod sazna ne samo šta mi pripremaju (naočigled novog Reisa koji samo trlja ruke i pušta ih da ujedaju dr. Orhana Bajraktarevića, islamskog filozofa, moralnu savjest ovog fakulteta, i mene), nego i koliku su štetu nanijeli ovom fakultetu, studentima i, usuđujem se reći, čitavom bošnjačkom narodu time što su nas nekolicinu profesora spriječili da započnemo izgradnju islamskog univerziteta u Sarajevu!

­TBT: Zaista?! O kakvom je univerzitetu riječ? Muslimani ništa ne znaju o tome...

LATIĆ: Ne mogu ni znati kad socijalistička hobotnica tu ideju u startu guši, jer je toj hobotnici novi reis medije dao u ruke!Prisiljen sam biti neskroman: oni guše moj glas tako što po svaku cijenu moje stavove žele devalvirati u muslimanskoj javnosti, iza mene ciljano – u kooperaciji sa komunističkim glasilima: Oslobođenjem, Danima, Slobodnom Bosnom i Federalnom tv, gdje su im sva vrata otvorena- stvaraju buku, sramote me... zato što sam doveo u pitanje njihov četrdesetgodišnji monopol na Fakultet islamskih nauka, monopol na tumačenje islama u BiH...,itd., ali i otvorio Pandorinu kutiju njihovoga kriminala... te, ako bih pokrenuo islamski univerzitet, njih i njihove teologije i teozofije, filozofije i sociologije,  od kojih niko – osim njih – nejma gotovo nikakve koristi, ja bih gurnuo ustranu! Naš narod ne šalje svoje vitre i zekjat za ta njihova pasivna i konfuzna znanja, ali ni za takve profile profesora, ja sam u to siguran!

TBT: Kad je nastala ideja o islamskom univerzitetu, kakav bi to univerzitet bio, da li je on ostvariv...? Čini mi se da je i bivši reis Cerić zagovarao nekakav islamski univerzitet?

LATIĆ: To je sigurno moja ideja koja me okupira ima već deset-petnaest godina – nakon što sam preveo možda najreferentniju savremenu studiju o konceptu islamskog znanja, Islam i sekularizam Syeda Muhammada Naquiba al Attasa; na kraju te knjige naći ćete moj pogovor s naslovom:“Za islamski univerzitet u Sarajevu.“ Bivši reis Cerić je majstor u prepisivanju mojih ideja, a još veći je majstor da ih sruši i osramoti! Samo toliko o njemu i njegovom „univerzitetu.“

TBT: Kako ste Vi zamislili taj univerzitet?

LATIĆ: To bi bio – i to će, inšallah, biti – internacionalni islamski univerzitet u Sarajevu na kome će se nastava izvoditi na tri jezika: bosanskom, engleskom i arapskom; bit će otvoren za sve muslimanske studente od Bugarske do Portugala, od Norveške do zapadne Trakije u Grčkoj, za 20-25 miliona evropskih muslimana; svi bi studenti imali dublji uvid u islamske nauke, moral i ciljeve islamske civilizacije, a na njemu bi se izučavale sve nauke i vještine (engl. skills) koje traži savremeno doba a koje nisu haram; na njemu bi predavali muslimanski i nemuslimanski eksperti (za nauke i vještine koje se ne tiču islamskih vjerovanja, naravno), a njegov osnivač bi bila Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i, koliko to bude izvodivo, neka agencija za obrazovanje pri Evropskoj uniji. Upravo se pripremam da, ako Bog da, za ovaj portal rastumačim ajete koji govore o  sadeqat-u,  pri čemu se podrazumijevaju naše vitre i zekjat, gdje ću, kao autentični učenik svoga profesora Tefsira, našeg velikog mudžtehida, prof. Đoze, ponuditi svoje tumačenje tih ajeta u našim okolnostima i u sadašnjem vremenu, pa će muslimanska javnost vrlo jasno moći ocijeniti ko radi za islam, naš narod i Fakultet islamskih nauka, a ko ih sviju sramoti!

­TBT: Ponudili ste tu ideju Islamskom fakultetu, Rijasetu ili nekom trećem tijelu?

LATIĆ: Pa ja sam se i kandidirao za dekana FIN-a da bih bar otpočeo pripreme za taj univerzitet! Ja sam za tu ideju – najbolju ideju za prosperitet bošnjačkog i svih muslimanskih naroda u Evropi, za očuvanje i afirmaciju islama na ovom kontinentu, najbolju konkretizaciju kur'anskog naloga: Iqre' bismi Rabbike... – bio pridobio reisul-ulemu Kavazovića, čak prije nego što je izabran za reisu'l-ulemu, zatim sam, sa svojim ahbabima dr. Almirom Fatićem i dr. Orhanom Bajraktarevićem,  organizirao Međunarodnu konferenciju o ehl-i Sunnetu ve'l-džema'atu (koju je „socijalistički stroj“ minirao prije održavanja, a i nakon održavanja), na koju je došao i šejh Turki,  generalni sekretar Svjetske islamske organizacije Rabite, i onda me Reisu'l-ulema zamoli da sa ovim autoritetom, drugim čovjekom Kraljevine Saudijske Arabije, odemo na FIN; Reisu'l-ulema pozove sve dekane islamskih fakulteta, svi se nađemo u Dekanatu, i mene zamoli da šejhu Turkiju iznesem svoju viziju internacionalnog islamskog univerziteta, i kada sam to učinio, šejh Turki se osmjehnuo i rekao:“Braćo, ovo je najljepša ideja koju sam ovdje čuo! Mašallah kad tako razmišljate! Molim Vas, šejh Husejn-efendi, samo sačinite ledžne (jedan tim stručnjaka) i službeno dođite u Rabitu, ja vam jamčim da će Rabita isfinansirati taj univerzitet, jer taj novac je vaš hakk!“

TBT: I šta je dalje bilo s tom inicijativom?

LATIĆ: Onda se digao sav „socijalistički stroj“ na FIN-u: Neimarlija, Karić, Silajdžić, Hafizović, i njihove potrčke,  da uguši tu inicijativu! Onaj dotadašnji dekan, Ismet Bušatlić,  i pored moga višekratnog insistiranja, nije dao da se pred Nastavno-naučno vijeće ni iznese ta inicijativa. Zato su sakrili konkurs za izbor dekana, samo da mene i moj dekanski program iz formalnih a kasnije i zbog drugih razloga, eliminišu.

TBT: Koji su bili njihovi motivi da Vama i našem narodu to učine?

LATIĆ: Žao mi je, ali ja to moram reći ma kako to bilo gorko i meni i svakom bratu muslimanu i muslimanki: oni su to učinili – i danas čine – samo da bi sakrili svoj kriminal, jer iza trojice njih: Neimarlije, Bušatlića i Silajdžića, stoje tri nalaza državnih organa, o čemu sam upoznao Nastavno-naučno vijeće (mada to sva javnost zna osim novog dekana, prof.dr. Zuhdije Hasanovića, koga je „socijalistički stroj“, mimo svih islamskih kriterija, na komunistički način, postavio na ovu poziciju) i o čemu se svako od nas, članova tog vijeća, mora izjasniti na narednoj sjednici. A tu je onda i ona najopasnije bolest uleme- zavidnost, koju naročito ispoljava kolega kome ja nikakvu štetu nikada nisam učinio, a on ne može a da meni ne pakosti, da Allah, dž.š., mene sačuva od njegova haseda, a njega uputi.

­­TBT: A da li reisu'l-ulema i dalje podržava tu ideju?

LATIĆ: On je sa mnom, čim je državni Inspektorat poništio njihov „izbor“ za dekana FIN-a,  prekinuo saradnju. Ja sam već jednom rekao javno da se on nalazi u obruču „socijalističkog stroja“ i da bi mu trebalo pomoći da se tog obruča oslobodi, ali, izgleda, on to ne želi. Oni ga huškaju na mene i na ostale moje kolege koji su za islamski univerzitet (dr. Jusuf Ramić, prof. emeritus, dr. Omer Nakičević, prof. emeritus,  i već spomenuti dr. Bajraktarević i dr. Fatić). Imat će kad Reisul-ulema da se prevrće u džehennemskoj žeravici zbog ove svoje pasivnosti, zbog ovog temeljitog urušavanja Fakulteta islamskih nauka, koga finansiraju najljepša muminska srca u Bosni, jer, u Šeri'atu, i nevršenje vlasti je zloupotreba vlasti!

TBT: Ako se osnuje taj univerzitet, šta bi onda bilo sa ovog Fakulteta islamskih nauka?

LATIĆ: Taj fakultet je već, kako-tako, ispunio svoju svrhu; danas ima oko 3.000 nezaposlenih svršenika sve četiri naša islamska fakulteta (u N. Pazaru, Sarajevu, Zenici i Bihaću) i svršenika osam medresa. Taj podatak je meni, u neslužbenom razgovoru, dao Reisul-ulema ili dr. Amir Karić, koji je u početku vodio Direkciju za visoko obrazovanje IZ-e. Dobro, možda je broj tih nezaposlenih manji, možda veći, ja to tačno ne znam, ali je sasvim izvjesno da nijedan naš student neće dobiti posao u idućih 15-20 godina! Nije moralno upisivati našu najbolju djecu, iz najpobožnijih naših familija, na fakultete nakon kojih će biti sakati kod ruku, bez posla i perspektive! Svi su džemati popunjeni, kao i sva vjeroučiteljska mjesta, u idućih dvadesetak godina! Moja je zamisao da u prvih 10-20-30 godina naša djeca izučavaju nauke i vještine od kojih će moći sebi zaraditi za egzistenciju, a ostajati muslimani –jer bi svi studirali dva-tri semestra Kur'an i Sunnet, živjeli u odvojenim domovima, sa islamskim režimom stanovanja, boravka i učenja, klanjanja, posta i zikrullaha- osnivati porodice, pridonositi muslimanskoj i općeljudskoj zajednici i Evropskoj uniji kao našem budućem domu, ako Bog da, a da bazne islamske nauke studira samo minimalan broj naših najboljih talenata za te nauke. Naravno, za sve je potrebno imati dobre analize, provjerene ulazne informacije, fizibiliti studije, ekspertne timove..., ali se više ne smije čekati, jer mi smo osiromašen narod, rasijan po čitavom svijetu, narod koji dobrahno gubi islamski i nacionalni identitet, čak i svoj biološki rast, pogubljeni smo, zavađeni, sluge svojih dušmana, muka nas na svašta tjera, itd. Mi hoćemo koncept islamskog znanja, koje donosi moć i prosperitet muslimanima i svim dobronamjernim ljudima, znanja koje je Kur'an vizualizirao prvom svojom objavom, a Resulullah, s.a.v.s., oslobađanjem zarobljenika na Bedru, toj najvećoj pobjedi u historiji našeg Ummeta, pobjedi moralom i učenjem, a ne krvoprolićem, kada se utemeljila svjetska islamska civilizacija.

TBT: Da, pojasnite zašto biste uključivali Evropsku uniju u ovaj projekat?!

LATIĆ: Zbog više razloga, a glavni je taj što smo mi muslimani Evrope,  što želimo mir sa evropskim narodima, što želimo da te narode, svojim znanjem i moralom, svojom kulturom, izliječimo od mržnje prema islamu; Evropa ne treba da se boji nas; Evropa treba da nas objeručke dočekuje... Sarajevo je, simbolički, centar muslimanstva u Evropi; nama bi dolazili studenti sa svih strana i kao eksperti bi se vraćali na sve strane i razvijali svoja društva pokazujući vedru stranu islama, itd., oni bi ovdje plaćali školarinu, ili bi to za njih činile humanitarne i nevladine i vladine organizacije, itd...Ako šejh Turki, ili bar dvije vlade s kojima sam ja na vezi a koje žele ovakav univerzitet u Evropi, ne bi sponzorirale ovaj projekat, ja sam siguran da možemo naći 1.000 Bošnjaka i Albanaca ovdje i u svijetu koji bi, sa novim konceptom vitara i zekjata, kao članovi naše zajedničke Islamske zajednice, u koju bi imali povjerenja, bili vakifi za sve naše naraštaje. U ovom trenutku – ne bi bilo boljeg vakufa!

TBT: Profesore, dajte da proučimo dovu za taj projekat, pa da nastavimo razgovor. Amin, Ilahi jarabbi!

                  (Nastavlja se)

 

(The Bosnia Times)