GUARDIAN: Dvije masonske lože djeluju unutar britanskog parlamenta

06.02.2018. u 00:22

GLOBAL

Dvije “parlamentarne” lože imaju 45 članova i njihov identitet je skriven


FOTO: (Profimedia)      

U britanskom parlamentu djeluju dvije masonske lože, jedna za članove parlamenta a druga za novinare koji prate politiku. Upravo je masone nedavno visokorangirani pripadnik britanske policije optužio za bokiranje napretka žena i pripadnika manjina.

Dvije masonske lože, jedna za članove parlamenta a druga za političke novinare tajno djeluju u Westminsteru, tvrdi Guardian.

Loža Nova dobrodošlica (New Welcome Lodge) regrutira parlamentarce i osoblje parlamenta, dok su članovi lože Galerija (Gallery Lodge) priopadnici političkih medija koji prate rad parlamenta. Treća loža, nazvana loža Alfred Robbins isto tako ‘pokriva’ novinare smještene u Londonu.

Identitet članova ove tri lože i dalje je tajan izvan svijeta slobodnog zidarstva, a članovi su toliko diskretni da je malo novinara koji prate rad parlamenta, a koji nisu članovi lože Galerija, uopće svjesno njenog postojanja. Članovi lože Nova dobrodošlica ne druže se sa svojim kolegama iz Galerije, jer iako su svi masoni i članovi istog bratstva, ipak “ne žele da novinari slušaju njihove razgovore”, rekao je jedan od članova lože parlamentaraca.

David Staples, vrhovni izvršni direktor Ujedinjene velike lože Engleske (United Grand Lodge of England – UGLE), izjavio je kako ne postoji kontradikcija između obavljanja novinarskog posla i članstva u masonima. “Nasuprot populističkoj percepciji, članstvo u masonima pomaže članovima da služe društvu u širem smislu u svojim ulogama, uključujući novinare, političare, policajce i odvjetnike, kako bi bolje obavljali svoj posao tako što ih se potiče da sami budu bolje osobe. Njihovo je članstvo pozitivno i za njih same, kao i za društvo u cjelini”, tvrdi Staples, koji je dodao kako bi više masona javno objavilo svoje članstvo kada se ne bi bojali predrasuda i diskriminacije.

Objava kako su i politički novinari i sami političari članovi masonskih loža došla je na svjetlo dana nakon što je predsjedatelj Policijske federacije izjavio kako upravo masoni blokiraju reforme u policiji i otežavaju napredovanje žena i policajaca iz crnačkih i manjinskih etničkih zajednica. Nakon tri godine koje je proveo kao predsjedatelj Policijske federacije Steve White je izjavio “Shvatio sa kako se ljudi koji se tvrdoglavo suprotstavljaju bilo kakvoj promjeni i bilo kakvom napretku uvijek na kraju pokažu kao masoni.”

Dvije “parlamentarne” lože imaju 45 članova, a “Alfred Robbin” loža broji 18 članova.


(TBT)