MNOGO JE PREVODILACA KUR'ANA Fatić: A Islamska zajednica nema ''svoj'' cjeloviti prijevod Kur'ana

02.01.2018. u 05:03

ISLAMISTIKA

Jedna činjenica je više nego uočljiva: IZ-a u BiH do sada nije imala ''svoj'' cjeloviti prijevod Kur'ana u punom značenju te riječi, bilo da je u pitanju pojedinačni ili timski rad

Piše: Almir Fatić, thebosniatimes.ba

Historija prevođenja Kur'ana u cijelosti na južnoslavenske jezike započinje prijevodom pravoslavnog sveštenika Miće Ljubibratića 1895. god. Od tada pa do danas na bosanskom jeziku objavljeno je još 7 cjelovitih personalnih prijevoda Kur'ana i devet parcijalnih prijevoda. Posljednji cjeloviti prijevod je prijevod Muhameda Mehanovića, na čijoj naslovnoj strani stoji: Kur'an. Sa prevodom i kratkim komentarima. A na prvoj stranici prijevoda, nakon impresuma, navodi se: Kur'ansa prevodom (značenja) na bosanski jezik, utemeljen na Ibn Kesirovom tumačenju, i kratki komentar (Izdavač: BZK Preporod, Zenica, 2014.).

Najpopularniji prijevod je prijevod Besima-ef. Korkuta iz 1977. god. (Kur'an, izd. Orijentalni institut u Sarajevu), doživio je najviše obnovljenih izdanja u različitim formatima od različitih izdavača kod nas i u inostranstvu, prevođen je i na druge jezike te u više navrata distribuiran.

Raznolikost izdavača

Ukoliko obratimo pažnju na izdavače bosanskih prijevoda Kur'ana, uočit ćemo raznolikost izdavača: od samizdat i privatnih izdavačkih i štamparskih preduzeća do javnih kulturnih državnih ustanova u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Najznačajnija državna kulturna ustanova na svjetskom nivou koja je stala iza jednog bosanskog prijevoda Kur'ana (Korkutovog) jeste Kompleks Čuvara Dvaju Harema kralj Fahd za štampanje Mushaf-i šerifa u Medini. Objavljen je 1412. h. (1991.) pod naslovom Kur'an s prevodom.

Islamska zajednica pojavljuje se kao izdavač prijevoda Kur'ana otkupljivanjem prava na izdavanje Korkutovog prijevoda 1984.  god. Tome je prethodilo formiranje Komisije od sedam članova (Abdurahman Hukić, Ibrahim Trebinjac, Kamil Silajdžić, Kasim Hadžić, Jusuf Ramić, Mesud Hafizović i Halid Hadžimulić) koja je imala zadatak da ispravi i korigira neka Korkutova prevodilačka rješenja. Iako Komisija nije u cijelosti uradila taj posao, prijevod je, ipak, objavljen. Ovaj prijevod doživio je, od tada pa do danas, brojna izdanja čiji je izdavač IZ-e. A kao prvi izdavač prijevoda Kur'ana IZ-e pojavljuje se u slučaju objavljivanja parcijalnog prijevoda Kur'ana. Riječ je o timskom projektu Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ, sa sjedištem u Sarajevu, pod naslovom Prijevod Kur'ana s komentarom. Objavljena su tri sveska bez imena prevodioca i autora komentara i to 1966. dva sveska, a treći 1967. god. Četvrti svezak objavljen je na stranicama Glasnika VIS-a tokom 1974-1976. Naravno, danas je znano da je autor prijevoda i komentara bio rahmetli Husein-ef. Đozo, te su oni kao takvi iznova objavljeni u njegovim Izabranim djelima (Sarajevo, 2006.).

Raznolikost prevodilaca

Situacija sa prevodiocima Kur'ana identična je onoj o izdavačima. Naime, ukoliko se fokusiramo na prevodioce Kur'ana na bosanski jezik, susrest ćemo se, također, sa raznolikošću njihovih profesionalnih i stručnih usmjerenja. Tako među prevodiocima zatičemo: sveštenike, alime, teologe, arabiste, orijentaliste, inženjere. Ova raznolikost je pozitivna stvar, u načelu, ali u praktičnom i konkretnom smislu neki prevodioci su se upustili u posao prevođenja Kur'ana ne poštujući ili iznevjeravajući neke temeljne pretpostavke za takav odgovoran i zahtijevan poduhvat, među kojima posebno izdvajamo tri takve pretpostavke: a) poznavanje jezika Izvornika, tj. arapskoga jezika, b) poznavanje usul-i  tefsira, tj. osnovnih principa nauke o tumačenju Kur'ana i c) poznavanje vlastitoga jezika.

Raznolikost jezika

Još jednu raznolikost možemo učiti kad su u pitanju prijevodi Kur'an na bosanski jezik, a to je, ma koliko čudno i nevjerovatno to zvučalo, raznolikost jezika sa kojih je zapravo prevođen Kur'an. Naime, prema kritičkim istraživanjima i uvidima prof. dr. Jusufa Ramića, našeg najboljeg poznavaoca problematike prevođenja Kur'ana na naš jezik, imamo sljedeću situaciju: jedan prevodilac je prevodio s francuskog jezika, drugi je preradio Ljubibratićev prijevod, treći su za ''osnovu'' uzeli engleski prijevod M. Alija, četvrti je, također, preveo engleski prijevod M. Pickthalla; ostali prevodioci preveli su sa jezika Izvornika (više o ovome vidi: J. Ramić, Naši prijevodi Kur'ana i stil kur'anskog izraza, Connectum, 2010.).

Nova etapa prevođenja Kur'anana bosanski jezik

Sa gore spomenutim posljednjim prijevodom Kur'ana na bosanski jezik smatramo da se završila jedna jedna etapa ili faza u prevođenju Kur'ana na našem jeziku te se nadamo da bi uskoro trebala započeti druga etapa ili faza. A ta druga etapa ili faza prevođenja Kur'ana na bosanski jezik podrazumijeva prijevod i komentar zajedno, gdje bi se posebna pažnja posvetila komentaru. Zašto? Zato što se, ukratko, Kur'an jednostvano ne dā prevesti, nema savršenog prijevoda tako savršene i nadnaravne Knjige; svaki prijevod nosi sa sobom njemu imanentne nedostatke. Također, naše dosadašnje rasprave i polemike o prijevodima Kur'ana iscrpljivale su se oko pitanja kako prevoditi i oko kojeg se mogu i dalje voditi rasprave bez kraja i konca. Naravno, ovim ne previđamo značaj prevodilačke krajnje posvećenosti koja iziskuje maksimalni napor da se dođe do što boljeg, vjernijeg i jezičkostilski kvalitetnijeg prijevoda. Međutim, samim prevođenjem Kur'ana na bosanski bez kvalitetnog i kompetentnog komentara iz našeg vremena i konteksta ne postiže se optimalni cilj. Naime, čitanjem prijevoda lišenog komentara čitaoci se susreću sa mnoštvom pitanja pa i zbunjujućih situacija. Upravo zbog toga insistiramo na komentaru kao nastavku i dopuni prijevoda, a i sami kur'anski Tekst na mnogim mjestima to evidentno zahtijeva. Komentar, iz naše perspektive, podrazumijeva savremenost i kontekst.

Prijevod eksperata pod okriljem IZ-e BiH

Jedna činjenica je više nego uočljiva: IZ-a u BiH do sada nije imala ''svoj'' cjeloviti prijevod Kur'ana u punom značenju te riječi, bilo da je u pitanju pojedinačni ili timski rad. S obzirom na intelektulane, akademske i institucionalne kapacitete unutar i izvan IZ-e, stekli su se uvjeti i pretpostvake da IZ-e pokrene jedan takav važan projekt. On bi podrazumijevao širi tim eksperata sastavljen od: dobrih poznavalaca arapskoga jezika, tefsira, hadisa, filologije, lingvistike, prava, medicine, fizike, astronomije, biologije, geologije... tj. eksperti iz raznih oblasti povremeno bi se uključivali u rad tima onda kada to iziskuju ajeti koji, izbliza ili izdaleka, govore o određenim pitanjima za čije bolje i dublje razumijevanje treba tražiti mišljenje eksperta iz date oblasti, koji bi dao svoj komentar kao pojedinac ili, pak, kao stav određene naučne institucije. Ovo se odnosi i na tekst prijevoda i na tekst komentara. Taj prijevod s komentarom bio bi prvi zvanični prijevod ispred IZ-e u izdavačkom pogledu u punom značenju te riječi. Dakle, bio bi institucionalan, timski, ekspertski i multidisciplinaran.

 

(TBT)