BOŠNJAČKI INTELEKTUALCI, ĆURCI, PALCI... Latić: Nema većeg pokvarenjaka od pokvarenog (vjerskog) učenjaka!

29.12.2017. u 23:57

KOLUMNA

Kasim Suljević je jednom rekao da je naša inteligencija "najodrođenija od svoga naroda, i po tome neusporediva sa bilo kojom drugom u Evropi"

Piše: Nedžad Latić, thebosniatimes.ba

Prije nekih dana prijatelj mi poslao mail u kojem kaže da je razgovarao sa jednim od članova ANUBiH o mogućnosti izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine i o drugim stvarima, pa tako i o statusu Akademije.

Dobro uštimani croatofili

Prijatelj mi piše svoje gorke utiske nakon što su otpakovali i razgovarali o prvom tomu tek odštampane „Enciklopedije Republike Srpske“ . „Pazi, u Enciklopediji RS u mnoštvu članova Redakcije, uredništva, popisa saradnika i td. nema ni jednog Bošnjaka, a da vidiš samo kako su definirali neke ključne encikl. odrednice, kao što je Bosna i Hercegovina, genocid i sl.“, piše mi prijatelj i konstatira da je sam naslov pogrešan, jer treba stajati ENCIKLOPEDIJA ENTITETA REPUBLIKA SRPSKA, pošto su oni to po Ustavu, a ovako proizlazi da su država.

Prijatelj me obavještava također i o Hrvatskoj Encikoplediji (izdaje ju Leksikografski institut u Mostaru). „Sam naslov je također problematičan jer - šta znači HRVATSKA enciklopedija Bosne i Hercegovine?! Je li to hrvatsko viđenje Bosne i Hercegovine?! Može biti samo Enciklopedija Bosne i Hercegovine a ne hrvatska, srpska enciklopedija Bosne i Herecegovine i sl. To su logički i naučni apsurdi“, piše mi prijatelj.

No, posebno me iznenadilo da su tamo dva saradnika iz reda Bošnjaka - Adnan Silajdžić i Nerzuk Ćurak. Moj prijatelj kaže kako nikada ne bi pristao biti saradnik na takvom projektu koji je u funkciji političke destrukcije Bosne i Hercegovine. Vjerujem mu. I još me i ne čudi da je tu Nerzuk Ćurak, pa ni Adnan Silajdžić jer u svemu tome vidim ulogu Šaćira Filanre, dobro uštimanog croatofila.

Šta mi na um pada dok se dopisujem sa prijateljem? Kasim Suljević je jednom rekao da je naša inteligencija "najodrođenija od svoga naroda, i po tome neusporediva sa bilo kojom drugom u Evropi." Dok se naš narod bori za svoj bosanski jezik i za istinu o genocidu i "udruženom zločinačkom poduhvatu", naša inteligencija se prodaje velikohrvatskom i velikosrpskom pokretu koji je OSMISLIO i pokrenuo i genocid i UZP. I ta dva pokreta to i sada, u prividnom miru, čine: od Bosne i Hercegovine prave hrvatsku, odnosnu srpsku zemlju kroz osnivanje svojih nacionalnih akademija i pisanja enciklopedija.

Alija Isaković nas je podučavao da velikohrvatski pokret u Bosni i Hercegovine uzdiže naš šljam a potapa svakog našeg talentiranog čovjeka. Oba pokreta su tokom čitavog dvadesetog stoljeća, da bi ponizili Bosnu i Bošnjake, ONEMOGUĆAVALI afirmaciju bilo kojem našem umjetniku ili naučniku preko Sarajeva, ako si mislio da se afirmišeš, morao si se prodati Beogradu ili Zagrebu. Tako da je svakom našem čovjeku bilo lakše da se afirmira u Belgiji ili Washingtonu nego u Jugoslaviji - osim ako se nije prodao.

Najgora je vjerska inteligencija koja se uvijek u nacionalnom smislu prodavala za groš. Kako bi veliki Gazalija rekao: "Nema većeg pokvarenjaka od pokvarenog vjerskog učenjaka!"

Pomislim i kako je naš narod velik: PLAĆA, daje od svoga zalogaja, za učenike Medrese, da se školuju i da mu naraštaje podučavaju vjeri, a oni, kad se iškoluju na vitrama i zekjatu, okrenu zadnjicu tome narodu i prodaju se njegovim dušmanima, samo da bi njima bilo dobro, da bi utolili svojim sujetama...

"Mušiji izmet"

Zbog toga smo na ovom portalu prozivali takvu ulemu: nagrađivali su Daniela Bučana koji vrijeđa Kur'an, a sada on jednog od njih dovodi u Zagreb gdje oni šute kada Katičić arapsko pismo - dakle, i pismo Kur'ana - naziva "izmetom muha" (mušjim izmetom"). Zašto to rade? Da bi stekli afirmaciju na Zapadu.

A onda smo prozivali kvaziakademike Mustafu Cerića i Muamera Zukorlića koji su osnovali BANU da bi, kako je objelodanio Fatmir Alispahić, pelješili naš narod, umjesto da to bude intelektualni odgovor velikosrpskim i velikohrvatskim akademijama. Zbog toga su Cerić i Zukorlić iz BANU protjerali Ferida Muhića, Ibrahima Pašića, Džemaludina Latića, Omera Ibrahimagića...

Tom samozvanom akademiku Zukorliću drugi pišu knjige i on postaje akademik... Gadno, prezreno, grozno... Adnan Silajdžić - svjedok protiv kolega 1983., monter afere na FPN (krađa oko 3.200 000 studentskog novca, intimus reisa Kavazovića, student katoličke teologije a predaje na FIN-u, evo ga u enciklopediji koja Bosnu smatra hrvatskom.

Koliko znam i u PEN centru Bosne i Hercegovine djeluju i lideri famoznog „socijalističkog stroja“ sa fakulteta islamskih znanosti (FIN), a ta institucija nikada niti jednom riječju nije stala o odbranu bosanskoga jezika. Kao što ni Dževad Karahasan koji je kao predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine branio Karadžića i njegovu rečenicu o uništenju Muslimana, nikada ni jednu riječ nije progovorio o bosanskom jeziku itd.

A glavna teza ova dva enciklopedijska hegemonistička pokreta, što znaju i vrapci na grani, je da smatraju da ne postoji bošnjačka nacija niti država Bosna zato što jednu naciju tvori jezik i kultura, pa narod koji nema kulturu, nema ni naciju, a skupina koja nema naciju, nema pravo na državu...

Za razliku od naše prodavane inteligencije, narod je uvijek znao šta nije: da nije ni Srbin ni Hrvat, i umjesto da mu ta inteligencija govori ŠTA JESTE, ona mu svojim odlaksom među Srbe ili Hrvate sugerira da je srpski, odnosno hrvatski narod te da Bosna nije matična država jednog autentičnog naroda sa autentičnim jezikom i kulturom, nego dio srbije ili Hrvatske...

Posebno je pitanje ANUBiH - komunistička tvorevina koja ima neke rezultate, ali koja je, kao takva, prevaziđena da bi parirala ovim intelektualnim napadima na Bosnu i Hercegovinu; tamo nikada nisu mogli i još ne mogu ući Bošnjaci vjernici poput Muhsina Rizvića, Teufika Muftića, Hifzije Hasandedića, Muhameda Imamovića, Emina Sofića, Atifa Purivatre, Alije Isakovića... Tajib Okić se, na primjer, mogao, jer je morao, afimirati se u Istanbulu a ne i u Jugoslaviji!

I kada su Rizvić, Purivatara, Imamović i drugi intelektualci, valjda iz naprijed nabrojanih razloga, osnovali KDB Preporod, nisu uspjeli valjano ni započeti enciklopedijske projekte nasušno potrebne za kulturnu afirmaciju Bošnjaka, Rusmir Mahmutćehajić i Šaćir Filandra su izvršili bukvalno puč da bi minirali sve to. Zbog toga je Purivatra osnovao fantomski VKBI - koji danas više liči na „jato gusaka u magli“ nego na ozbiljnu intelektualnu instituciju.

Ne poznam danas instituciju, mjesto i prostor, gdje bi se okupila šaka poštenih intelektualaca koja bi se uhvatila posla na izradi ENCIKLOPEDIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Šta to znači za Bošnjake? Boga mi nek čitaoci sami sebi daju odgovor na način da usporede odbranu golorukog naroda Bosne i Hercegovine od zločinačkih hordi u ratu, i odnos i ulogu inteligencije u odbrani domovine od velikosprskih i velikohrvastih zločinačkih umova u miru!

 

(TBT)