SVI SE ŽALE NA BAKIROVE KARIJERNE DIPLOMATE Halimović ne zadovoljava ni najniže postavljene uvjete za diplomatsku službu u OESS-u

15.11.2017. u 07:32

POLITIKA

CJP je u svom istraživačkom projektu o procesu imenovanja ambasadora u BiH otkrio da je Sanjin Halimović kod bh suda prije imenovanja na ambasadorsku funkciju u Misiju OESS-a u Beču pravosnažno osuđen za kršenje ljudskih prava


FOTO: Izetbegović, Halimović (Tip.ba)

Fondacija Centar za javno pravo (CJP) iz Sarajeva pokrenula je 11. novembra prošle godine zvanično inicijativu za opoziv Sanjina Halimovića sa mjesta izvanrednog i opunomoćenog ambasadora-voditelja Misije BiH pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE), Uredu Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama u Beču. Inicijativa je upućena Predsjedništvu BIH, insitituciji koja ga je i imenovala. No, Predsjedništvo BiH je u konačnici odbilo da uopće stavi na dnevni red ovu inicijativu.

CJP nije bilo ko.

Radi se o Fondaciji koja je posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u okviru Pakta stabilnosti u jugoistočnoj Evropi osnovana prema bh pravu. CJP uspostavlja naučne kriterije kao mjerila prema kojima se mora uobličavati javno pravo i u tom smislu stručnjaci ove ugledne Fondacije na nivou ekspertiza analiziraju akutne javnopravne probleme.

Otkuda je Sanjin Halimović postao predmet zanimanja CJP-a?

Bivši općinski načelnik Sanskog Mosta, potom federalni ministar razvoja,poduzetništva i obrta Sanjin Halimović, kadar SDA, po struci diplomirani veterinar, u periodu prije imenovanja na ambasadorsku funkciju u bio je postao teret Stranci zbog mnogobrojnih afera.

Tako je Halimović je poslat u diplomatiju kako bi bio sklonjen,a ne zbog bilo kakve njegove  refrentrosti za diplomatsku karijeru.

CJP je u svom istraživačkom projektu o procesu imenovanja ambasadora u BiH otkrio da je Sanjin Halimović kod bh suda prije imenovanja na ambasadorsku funkciju u Misiju OESS-a u Beču pravosnažno osuđen za kršenje ljudskih prava, te da Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ima protiv njega pet krivičnih prijava.

-„Za obavljanje funkcije kakva je ambasador –voditelj Misije BiH pri pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE), Uredu Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama u Beču ne smije biti imenovana osoba koja je osuđivana zbog kršenja ljudskih prava zbog toga što se upravo ova organizacija bavi zaštitom ljudskih prava- stajalo je, između ostalog , u obrazloženju inicijative CJP-a za opoziv Sanjina Halimovića. Uz nju su poslani i dokazi:

- Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću broj :01 O U 001501 11 UZ 2 od 5.9.2011.godine a kojim je utvrđeno da je Sanjin Halimović kao načelnik općine kršio ljudska prava

- Prema Rješenju Tužilaštva Unsko-sanskog kantona broj A- 1- 07/14 od 9.9. 2014.godine protiv Sanjina Halimovića ima pet krivičnih prijava i to: CMS:KTA 19990, CMS:KTA 17125, CMS:KTA 14890, CMS:KTK 391 i CMS: KTK 449 koje se nalaze u fazi prijave kod zaduženih kantonalnih tužilaca

Inicijativa je upućena trojici članova Predsjedništva BIH, Bakiru Izetbegoviću, Mladenu Ivaniću i Draganu Čoviću a takođe su zatraženi slijedeći odgovori:

- Ko je, odnosno koja je institucija nadležna za provjeru kandidata za ambasadorske funkcije

- Da li je Predsjedništvo opozvati Sanjina Halimovića sa ambasadorskog mjesta budući da novi dokazi pokazuju da on ne ispunjavaju za mjesto na koje je ispred BiH delegiran?

Predsjedništvo BIH je ovu inicijativu dugo ignoriralo. I pored više zahtjeva CJP-a Sekretarijat Predsjedništva BiH nije se udostojio da da odgovor na podnesenu inicijativu.

Konačno je (12. juna 2017.godine) iz Sekretarijata Predsjedništva BiH stigao negativan odgovor.

- Na sjednicama Predsjedništva BiH od primitka inicijative do slanja ovog odgovora nije uzeta u razmatranje inicijativa Fondacije centar za javno pravo koja je dostavljena Predsjedništvu BiH dana 11.11.2016.godine za opoziv Sanjina Halimovića sa mjesta izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-voditelja Misije BiH pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE), Uredu Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama u Beču –pisalo je u odgovoru glavnog sekretara Sekretarijata Borisa Buhe.

Sad je potpuno jasno da Predsjedništvo BiH nikada neće uzeti u razmatranje inicijativu za opoziv ambasadora Sanjina Halimovića, jer bi to bilo „posipanje pepelom“ njegovog političkog šefa i člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i na neki način priznanje krivice da je napravljen ozbiljan previd kada je Halimović kandidiran na ovu visoku funkciju.


(TBT)