(A)UTONOMIJA, (A)UTO PUT, (A)ERODROM Ugljanin: Treba raspisati izbore za autonomiju Sandžaka

13.11.2017. u 01:19

NACIONAL

Kad god zvona počnu najavljivati neke izbore, u sandžačkim općinama politički takmaci i pretendenti na sveopće gazdovanje bošnjačkom nacionalnom zajednicom izvlače tri dežurna A - autonomija, auto put i aerodrom


FOTO: Ugljanin (BNV)

Ako ne bude vanrednih parlamentarnih, a ono sljedeća godina je redovna izborna za savjete nacionalnih manjina. Autonomija je ponovo u prvom planu. Ideju neumorno prezentira predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) i SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin.

Ovog puta za uspostavljanjem autonomije u Sandžaku, pozive državi i međunarodnoj zajednici upućuje sa pozicije predsjednika BNV. On je sa prošlonedjeljne konferencije za novinare pozvao Vladu Srbije i EU da "utvrde datum raspisivanja izbora za organe Sandžaka". Ugljanin je rekao da su zahtjevi " u skladu sa odlukama Mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, kada je i održan referendum građana Sandžaka o autonomiji. "Bošnjaci u ovoj srpskoj državi predstavljaju strano tijelo, a srpska vojska, policija, tajne službe i njihovi činovnici ponašaju monstrumski i neprijateljski prema Bošnjacima i civilnom stanovništvu uopće", tvrdi Ugljanin.

Predsjednik BNV je ocijenio da se "srpska policija i pravosuđe u Sandžaku fašistički pijuni, pijuni onog dijela srpskog naroda koji su u osnovi četnici i koji žele protjerati sve što im Rusija naredi, da ovdje ne ostane nijednog normalnog Bošnjaka, Albanca, Srbina i Crnogorca". Predložio je da se, u roku od tri mjeseca, usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku i da se rasvjetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima i drugim stanovništvom, a sve u cilju saradnje Bošnjaka i Srba.

„Sandžak je jasno definirana teritorija, sa međunarodno priznatim granicama na Berlinskom kongresu. Sve ovo govorimo u cilju rješavanja nagomilanih problema i uspostavljanja trajnog i stabilnog mira, sa Sandžakom kao teritorijom pod specijalnim statusom, koja će biti pod zaštitom UN, rekao je Ugljanin i naglasio da je o ovim stavovima obavjestio premijerku Srbije Anu Brnabić i nadležnog ministra za manjinska pitanja. Očekuje "da će državni organi konačno početi ozbiljno rješavati sandžačko pitanje". Pozvao je sve zemlje koje su učestvovale na Mirovnoj konferenciji o raspadu bivše Jugoslavije i na Međunarodnoj konferenciji u Londonu i Ženevi "da pristupe reviziji Akcionog plana za poglavlja 23 i 24 i Akcionog plana za manjine". Predsjednik Nacionalnog savjeta Bošnjaka zahtjeva: da se odrede datumi za uspostavljanje evropskih snaga sigurnosti u Sandžaku i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa, da se odrede datumi za povlačenje srpskih snaga sigurnosti i pravosudnih organa iz ovog regiona.

Ovakve izjave i zahtjevi nisu dobili naklonost drugih političkih zvaničnika čije političke opcije računaju na uporište u bošnjačkom korpusu. Visoki zvaničnik SDPS i predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović ocijenio je da je Ugljanin ovim izjavama "klasično zloupotrijebio BNV".

„Poruke koje je poslao su neprihvatljive. Nadležnost nacionalnih savjeta je jasno definirana zakonom. Svima je jasno da se u oblastima kojima se bavi BNV mora raditi na poštivanju i unapređenju prava Bošnjaka naročito kada je u pitanju zastupljenost u policiji, pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju“, naglasio je Omerović.


(TBT, Danas)