REISU-L-ULEMA U KANDŽAMA KOS-A Cerić: Neka reisu-l-ulema ne živi u iluziji da nije praćen i da mu KOS neće presuditi

11.11.2017. u 12:52

POLEMIKE

„Ko je, ako nije KOS, ovlastio pukovnika KOS-a da prati reisu-l-ulemu i vrhovnog muftiju u Bošnjaka? Odakle pukovniku KOS-a pravo da ocjenjuje reisu-l-ulemu?2, pita se bivši reisul-ulema Cerić


FOTO:Cerić (ERIN NAPIER/THE HOYA)

„Alija je nevin! Kriv je (krivi su) oni što dopuštaju da se Alijino ime koristi za ličnu promociju onih koji nisu dostojni Alijina imena“, napisao je  Dr. Mustafa Cerić, bivši reisu-l-ulema. „Prvo je Mustafa Čengić napisao knjigu pod naslovom "Alija Izetbegović: jahač apokalipse ili anđeo mira" sa namjerom da nam Aliju ogadi, a onda su Fikret Muslimović i Selmo Cikotić napisali knjigu pod naslovom "Mislilac i državnik – Alija Izetbegović” s namjerom da nam Aliju omile.

(...) Nas ovdje zanima druga knjiga i drugi autor Fikret Muslimović (o Selmi Cikotiću nemam ništa reći osim da je, koliko znam, čestit čovjek). Ovaj pukovnik KOS-a Fikret Muslimović se u posljednje vrijeme razmahao po bosanskim gradovima, promovirajući svoje djelo o liku i djelu Alije Izetbegovića. Naizgled velika ideja i kolosalna žrtva. Zašto bi neko bio protiv toga. Biviši (i sadašnji kosovac) se stavio u službu tumačenja lika i djela velikog mislioca i državnika u Bošnjaka. Kosovac brani Aliju od napada Mustafe Čengića. Pretpostavljam da se dobro poznaju i da se dobro razumiju. I ne smeta im da budu na suprotnim stranama. Ovaj kao napada, a ovaj kao brani Aliju. Zanimljivo, zar ne?

No, u slučaju Muslimovića mojoj pažnji se nameću dvije nejasne stvari. Prva je moje pitanje zašto je baš pukovniku KOS-a povjereno da brani Aliju rahmetli? Gdje su drugi Alijini generali, koji imaju mnogo više i mnogo uvjerljivije šta reći o Aliji? Oni su u Muslimovićevoj sjeni! Ali ne samo generali, već i obični i akademski Alijini suborci, koji nis ni vajno vino pili ni haram hranu jeli u Titinoj armiji? Gdje su oni? Zašto sada pukovnik KOS-a brani Aliju nakon što je njegove najbliže borce i suradnike optužio u svojoj kosovskoj knjizi da su "Lopovi i ubice", među kojima je i Alijin reisu-l-ulema? Ko je, ako nije KOS, ovlastio pukovnika KOS-a da prati reisu-l-ulemu i vrhovnog muftiju u Bošnjaka? Odakle pukovniku KOS-a pravo da ocjenjuje reisu-l-ulemu? Neka ni sadašnji reisu-l-ulema ne živi u iluziji da nije praćen i da mu pukovnik KOS-a neće presuditi kao i bivšem reisu-l-ulemi da je "lopov i ubica" ako se samo za jednu jedinu jotu odalji sa linije KOS-a? Zar sada nije svima jasno zašto se nije provela lustracija u Bosni?

Ima odgovor na gore postavljeno pitanje, a to je ne brani pukovnik KOS-a Aliju rahmetli, jer Aliju je u stanju da se brani od KOS-a i mrtav, kao što se uspješno branio kad je bio živ, već kosovac brani samoga sebe preko časnog Alijina imena. Ako ne bi bilo tako, onda bi na tribinima po bosanskim gradovima o Aliji govorili mladi, koji, umjesto da im se pruži prilika da sami osjete duh i lik Alije rahmetli kroz svoju vlastitu priču, moraju slušati Muslimovićevu reciklažu, koja ne prosvjćuje, već zamračuje; koja ne inspiriše, već deprimiše; koja ne daje nadu, već proizvodi očaj kod mladih, koji, nažalost, zbog toga sve više odlaze, odnosno sve više bježe od tih priča, koje im zaglupljuju mozak.

Druga stvar koja se nameće mojoj pažnji je pitanje zašto se Bošnjacima nameće preko pukovnika KOS-a apstrakna priča o prošlosti, a ne konkretna priča o sadašnjosti i budućnosti. Zašto se po bosanskim gradovima ne organiziraju tribine, bez pukovnika KOS-a, već sa pametnim i prodornim mladim Bošnjacima, gdje bi ljudima obajsnilo gdje smo danas i šta nas čeka, a ne samo gdje smo bili i šta smo mogli a šta nismo mogli uraditi? Rahmetli Alija je najbolje rekao sve o svom liku i djelu. Najzadnji čovjek je pukovnik KOS-a, koji ima pravo o Aliji govoriti, kao i o njegovim suborcima, među kojima su i oni koji nisu imali ni osnovna građanska prava u vrijeme kosovske moći iz Beograda. Bivši kosovci bi trebali da se pokriju po glave, a ne da sole pamet Bošnjacima, trujući im zdrav mozak.


(TBT)