AGROKOMERC PRED STEČAJEM: Ukupne obaveze 148 miliona KM, Poreskoj upravi FBiH 40 miliona KM!

01.11.2017. u 12:11

BUSINESS

Nakon što se uskoro objelodani kompletna finansijska slika, od koje mnogi strahuju, Agrokomerc će postati bosanski pandan Agrokoru po razmjerama nanesene štete državi!


FOTO: Izetbegović, Hrvić (FENA)

Ako bismo bili malo više ljudi, a manje tranzicijski „lovci u žitu“ iz prijestolnice pa se prestali zavaravati oko državne kompanije „Agrokomerc“ (AC) shvatili bismo kako ni država (čitaj, FBiH) ne vjeruje u njen oporavak. Posljednjih sedmica otkako je na sceni predstečajni postupak AC-a pokrenut kod nadležnog suda prorežimski mediji potpomognuti  zainteresiranim klijentelističkim lobijima stvaraju privid kako se iznuždeno kljuse kome je pukla tetiva skočnog zgloba samo što nije pridiglo na noge. Podsjećamo, nakon što je prestao važiti Zakon o finansijskoj konsolidaciji koji  je „AC“ pomogao samo da  dublje potone u mulj svakojakih novih  zaduženja i kriminala, pokrenuti predstečajni postupak izazvao je zastrašujuću mobilizaciju „faktora“ koji već godinama  nastoje da  „poklope“ nekretnine ove kompanije. Najavljeni stečaj oduzima im, kako stvari stoje,   formalno – pravni manevarski prostor  za  „kupovinu“ nekretnina AC-a a istovremeno i tehničku ljudsku  „mašineriju“  unutar  AC-a i državnih struktura koje su resorski i sektorski nadležne  za ovu kompaniju u većinskom državnom vlasništvu. I „surađuju“ u čerupanju državne supstance AC-a.

Vladina Odluka- poluga za zastaru kriminala u AC-u?

Vlada FBiH donosi nedavno izmijenjenu Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša kojom se kao krajnji rok za finansijsku konsolidaciju ovog privrednog društva određuje 10. juli 2019. godine?  Odluka je otvorila  pitanja, sumnje i špekulacije o zakulisnim interesima, možda i formalno-pravno uređenom „prostoru„ za daljnje devastiranje nekadašnjeg prehrambenog giganta. Godina i po koliko „traje“ ova Odluka biće dovoljna. Uporedo sa Vladinom mjerom „sarajevski mediji“ objavili su proudbašku priču o navodnim bliskim vezama stečajnog sudije i predstečajnog upravnika sa Fikretom Abdićem i njegovim ratnim beogradskim vezama. Tek da nabuja mašta kod naivnih i iskrenih građana i tako „ukažu“ da je stečaj nekakva urota Fikreta Abdića  (sa kojim, da ironija bude veća,  SDA pravi vlast u  USK !?)  a finansijska konsolidacija putem pomenute Odluke način da elementarno uništeni AC, navodno, postane kredibilna i zdrava kompanija. No, prije će biti da će AC , nakon što se uskoro objelodani njegova kompletna finansijska slika, od koje mnogi strahuju, postati bosanski pandan Agrokoru po razmjerama nanesene štete državi! Pokušaj Vlade FBiH sa  „apdejtovanom“ Odlukom o finansijskoj konsolidaciji AC-a, ustvari je, kupovina vremena za sve aktere koji su učestvovali u različitim mahinacijama i transkacijama  sa imovinom ove kompanije koja se samo na papiru vodi kao većinsko vlasništvo države. Naime, rok zastare za učinjeni kriminal u ovakvim slučajevima je 10 godina. Pitanje je šta je sve ove godine činio federalni pravobranilac – da li se ikada sjetio da postoji  kompanija na kraju države koja se sistematski uništava. A da se sada ne bavimo nekretninama AC-a u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, koja je prodana „Kurti i Murti“ , nezvanično, za više od 100 miliona maraka a da  AC i država od otoga ništa nisu hajrovali!?

Zastrašujući podaci propadanja

Listamo posljednji Zbirni izvještaj o provedenim aktivnostima na implementaciji Odluke Vlade FBiH o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša sačinjen na 29 stranica u razdoblju od 20.12. 2014-30.6.2016.godine. On, ustvari, više liči na detaljnu krivičnu prijava za ogromni počinjeni kriminal i zloupotrebe u ovoj kompaniji!? Sudeći po njemu, više niko pa ni sastavljači Zbirnog izvještaja… ne vjeruju u reinkarnaciju AC-a. O tome zorno  govori posljednji i završni pasus iz ovog  dokumenta.

Iz navedenih podataka je evidentno da dužnik nije u izvještajnom periodu stabilizirao finansijsko stanje te da u narednom periodu neće moći uredno ispunjavati svoje dospjele obaveze, čime je provedba postupka finansijske konsolidacije neizvjesna u budućem razdoblju.

A zašto je to tako govore nepotkupljivi finansijski pokazatelji iz Zbirnog izveštaja koje ćemo taksativno navesti. Oni su zastrašujući.

U trenutku donošenja Odluke Vlade FBiH o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša obaveze AC-a koje su trebale biti predmet finansijske konsolidacije iznosile su 90.829,430 KM!

U periodu „finansijske konsolidacije“ ukupne obaveze povećane su za 3.141.147 KM!

Ukupne obaveze AC- a sa 31.12. 2013 godine iznose 145.515.338 KM!

Sa pomenutih 3.141. 147 KM ukupne obaveze na dan 31.12. 2015. godine iznose 148.656.148 KM!

Obaveze prema radnicima iz pomenue sume iznose 107.653.264 KM ili 72 posto ( 35, 8 miliona su obaveze po osnovi doprinosa za PIO /MIO, a 71,7 miliona obaveze za plaće i naknade radnika)

Gubitak iz tekuće godine iznosio je  10.558.388 KM . Prihod AC-a sastojao se isključivo od davanja prostora u zakup od čega je zarađeno 1.116.543 KM a rashodi su iznosili 11.932.965 KM!

Pomenuti gubitak od 10,5 miliona KM zajedno sa prenesenim gubicima (256.064.534 KM) dosegnuo je iznos od 266.622.922 KM!

Ukupna knjigovodstvena vrijednost AC-a iznosi 210.690.563 KM na dan 31.12. 2015.godine, ali ona je višestruko opterećena  zakonskim hipotekama (nekretnine), i drugim  založnim pravima (pokretnine) te je predmet brojnih sudskih izvršenja u kojima se prodaje u bescjenje.

Prema podacima Porezne uprave FBiH u izvještajnom periodu porezni dug povećao se za daljnjih 2.740.439,87 KM koji iz zakonskih razloga nije obuhvaćen finansijskom konsolidacijom!

Pažljivog čitaoca molimo da obrati pažnju na slijedeće. Naime,U članu 9. Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBIH piše:

U toku postupka finansijske konsolidacije ne mogu se pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja nad imovinom društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje.

Jasno, k’o dan. Ko je onda dozvolio da se mimo ovog Zakona  u periodu njegovog važenja, sudski prodaje imovina Agrokomerca!? Na desetine nekretnina i pokretnina prodato je  povjeriocima putem suda u Velikoj Kladuši. O tome u nastavku serijala o AC-u.


(TBT, Istraživački tim TBT-a)